#2020:05

Självskattningsverktyg för att mäta lärares digitala kompetens

[2020:05, 2020-05-15] Enligt Vision 2022 ska Sverige vara bäst på digital användning och digital kompetens. I världen. För att göra det möjligt behöver huvudmännen se sitt ansvar och arbeta medvetet med likvärdigheten.

Enligt Skolverkets granskning 2019 finns det en del kvar att önska på vägen mot lärares digitala kompetens och ändamålsenlig användning av digitala verktyg i undervisningen. Med hjälp av skattningsverktyg (SKR:s LiKA* och EU:s SELFIE*) är det möjligt att identifiera områden som kan vara gynnsamma för den digitala utvecklingen på en skola.

Läs mer

Nya styrelseordföranden: ”UR har så otroligt mycket som är bra”

[2020:05, 2020-05-15] Utbildningsradions (UR:s) utbud associeras kanske främst med undervisningsprogram för elever i alla åldrar. Här finns dock långt mycket mer. För lärare finns fortbildningsföreläsningar med forskare och experter sorterat under UR Samtiden. UR Språkplay erbjuder språkstöd på 27 olika språk.

UR:s public service-uppdrag leder till program med samhällsnytta och ger kunskap och insikter till individer i alla åldrar. I och utanför skolan. Med anledning av coronaviruset finns nya program framtagna om kris, oro och livsomställning, om källkritik och om covid-19 och matematiska modeller för smittspridning.

Läs mer

Bedömning för lärande

[2020:05, 2020-05-15] ”Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet” konstaterar Christian Lundahl i sin bok Bedömning för lärande (2014).

Bedömning är lika svårt som viktigt. Och det finns olika modeller för bedömning. I den summativa bedömningen sammanfattar och summerar läraren elevens kunskapsnivå i förhållande till kursmål eller något delkriterium. Den summativa bedömningen används således som ett resultat.

Läs mer

Krönika: Det oborstade språket

[2020:05, 2020-05-15] Härom helgen planterade min sambo tomatplantor på balkongen. Sonen T, som blir två år i augusti, bistod lika intresserad som välvillig. Det var krukor, frön och blomjord i kreativ och skapande oordning, för att inte tala om vattenkannan. Möjligen var den T:s stora favorit. När det närmar sig färdigt säger min sambo till T: ”Vi ska hämta en borste”.

Den unge T stegar då, iförd röda gummistövlar, resolut genom vardagsrummet och in på badrummet.

Läs mer

Elevers uppfattning om språkkunskaper ger nya insikter

[2020:05, 2020-05-15] Tre svenska språkforskare har intervjuat mer än hundra ungdomar om språk. Det man ville undersöka var uppfattningen om hur de tillfrågade ser på de egna språk­kun­skaperna. Resultatet har givit nya värdefulla insikter om reflexivitet i under­vis­ningen.

Forskaren Julia Forsberg har tillsammans med forskarkollegorna Maria Therese Ribbås och Johan Gross inter­vjuat etthundraelva unga elever, i åldern från sexton till nitton år, om deras uppfatt­ningar kring de egna språkkunskaperna.

Läs mer