#2020:05

Skolforskningsinstitutet ger stöd åt skolor under coronapandemin

[2020:05, 2020-05-15] I Skolforskningsinstitutets systematiska forskningsöversikter finns resultat som kan användas av lärare inom vuxenutbildningen.

Skolforskningsinstitutet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. I deras forskningsöversikter sammanfattas internationell forskning som kan ge värdefull kunskap till lärare i Sverige.

Den senaste forskningsöversikten (Individanpassad vuxenutbildning – med fokus på digitala verktyg, 2019) bygger på 15 studier som bland annat visar hur digitala verktyg används i undervisningen för att individanpassa undervisningen och möta elevers olikheter.

Läs mer

Om en rapport

[2020:05, 2020-05-15] ”Varför i hela friden skulle man vilja läsa rapporter frivilligt? Så dötråkiga som de säkert är!”

Ja, förr tänkte jag också så. Att det bara är ett byråkratiskt dravel. Men jag kunde inte ha mer fel. Min inställning förändrades när jag våren 2018 tog del av Skolinspektionens granskning av individanpassad undervisning inom sfi. En ögonöppnare på många sätt. Jag insåg då att den verklighet som rapporten beskrev var klassrumsnära, angelägen och lätt att relatera till.

Läs mer

Kunskapsutvecklande bokklubb

[2020:05, 2020-05-15] Joel Gudheimsson är biträdande rektor och har tillsammans med sin mamma Kersti Gudheimsson – också med skolledarbakgrund – startat en bokklubb för just skolledare.

I den relativt nystartade bokklubben är fokus att läsa utvecklande litteratur tillsammans med skolledare. Det rör sig om aktuella böcker inom skola (pedagogik-, kvalitets- och ledningsfrågor) som underlag för gemensamt samtal en gång i månaden. Syftet är precis som namnet: aktiv skolutveckling.

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag i Skåne

[2020:05, 2020-05-15] Vi besöker kompetensutvecklingsdagen för sfi-lärare i Skåne, arrangerad av en grupp aktiva sfi-rektorer. Temat för dagen är bedömning av nationella prov – ett ämne som engagerar och skapar debatt.

I Skåne finns ett nätverk med rektorer som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Det började i liten skala redan 2013, och har utökats till att nu bestå av rektorer från sexton skånska kommuner.

Läs mer

Chefredaktören: Nyfiken på att forska?

[2020:05, 2020-05-15] I Sverige har vi en bekymmersamt låg andel behöriga sfi-lärare (37 %)  – och låga krav för behörighet (lärarexamen och 30 hp svenska som andraspråk). Är det något som vuxenutbildningen behöver är det en bredare och djupare kompetens om vuxnas lärande.

Sfi-undervisningen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. När tog du senast del av forskningsrapporter, avhandlingar och aktuella studier? Hur ser din kompetensutvecklingsplan ut?

Läs mer