#2020:06

Språkvandring

Studiebesök kan genomföras på en rad olika platser och på en rad olika sätt. Men det som förenar dem är att man studerar miljön och språket.

Besök kan ske på en arbetsplats, ett museum, i naturen eller på stan. Jag minns språkvandringar med mina A-elever. Vi valde en sträcka, såg ut den på stadskartan. Sedan promenerade vi och benämnde gator, torg, hus och parker. Vi läste skyltar, anslag och informationstavlor längs vägen.

Läs mer

Ny bok: Energisvenska (LYS Förlag)

För att stötta sfi-elever som kommer från eller är på väg till något yrke finns förlag med utgivning av fackböcker, läromedel och skönlitteratur tydligt knutet till en specifik bransch eller något yrke. LYS Förlag är ett av dessa förlag.

Emil Molander är vd och författare på LYS Förlag. Hans bakgrund är leg lärare i sva och är adjunkt vid Umeå universitet. Förlagsutgivningen är framtagen bland annat för yrkessvenska och vänder sig till vuxna med utländsk yrkeskompetens, och ger ut skräddarsydda läromedel för företag och branschorganisationer.

Läs mer

Chefredaktören: ”Vad är väl ett studiebesök på slottet…?”

Det går inte att komma ifrån att ordet ’studiebesök’ har något dammigt och tråkigt över sig. En plats man egentligen inte är intresserad av, en guide som är långrandig eller flåshurtig. Och så den malande stressen: ”Jag har inte tid med det här”.

Nej, det är inte mitt tonårs-jag som jag målar upp. Inte enbart. Faktum är att studiebesöken under högstadiet och tonåren även var lika mossiga under komvux- och högskoleåren. Till min stora fasa även när jag själv arrangerade studiebesök som sfi-lärare. Guiderna pratade ut i luften eller till mig – inte till eleverna.

Läs mer

”Vi lär oss i möten. Vi lär oss i autentiska situationer”

I Skolverkets stödmaterial för sfi finns filmer om att planera, genomföra och efterarbeta studiebesök.

Förarbete av ett arbetsområde och ett studiebesök är ett sätt att arbeta med stöttning. Genom att förbereda eleverna vad som kommer att hända, vad som väntar dem, är de språkligt och mentalt förberedda.

Läs mer

Slutrapport om verksamhet för nyanlända

Finns det någon forskning kring sfi och studiebesök? Vid en sökning i Diva-portalen, ett digitalt vetenskapligt arkiv, kommer en enda träff upp vid sökning på ’studiebesök + sfi’: En slutrapport kring folkhögskolornas verksamhet för nyanlända.

I slutrapporten Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända (2018) avgränsar Peter Håkansson och Robert Nilsson Mohammadi undersökningen till Skåne. I rapporten visas folkbildningens roll i sin satsning för nyanlända sedan det stora flyktingmottagandet 2015: Etableringskurs, Svenska från dag 1 och Vardagssvenska.

Läs mer