#2020:09

Sfi-lärartidningen 2 år

Så är hösten här igen. Sfi-lärartidningen fyller 2 år i oktober 2020. Under dessa år har det hunnit skapas en hel del temanummer om sfi – sång, praktik, läsning, studieväg 1, film, kommunikation och mycket mycket annat.

Ambitionen sedan starten av tidningen var att vi på redaktionen vill ge dig en tidning som ska vara ”din pålästa kollega”. Genom åtta sidor pdf vill vi visa dig vad forskningen säger om temat, intervjua experter, besöka och beskriva hur andra sfi-skolor arbetar och ge dig tips på läsvärda böcker inom samma tema.

Läs mer

Ny bok: Om vuxenutbildning och vuxnas studier

I augusti släpptes antologin Om vuxenutbildning och vuxnas studier, utgiven av Studentlitteratur. Boken är en samling texter av fler än tjugo författare. Initiativ­tagare och redaktör är Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings uni­versi­tet. Sfi-lärartidningen ring­de upp honom för att gratulera och få en kommentar.

Läs mer

NC – nationellt resurs- och utvecklingscentrum

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) verkar för en bred grupp – ”nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning”, deklareras på deras webbsida. Målet är att alla ska ges goda förutsättningar att klara sina studier.

I en paviljong mellan två av Stockholms universitets ljusblå höga byggnader är Nationellt centrum placerat. Här finns de medarbetare som arbetar för barns, ungas och vuxnas lärande

Läs mer

Sofia Engman ny föreståndare för NC

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sedan juni 2020 ny föreståndare. Sofia Engman, som senast kommer från Nationella proven för sfi vid Stockholm universitet axlar rollen med blicken riktad mot en långsiktig och hållbar framtid där samverkan och kompetens­utveckling visar riktning.

Sofia Engman har bakgrund som lärare i svenska och svenska som andraspråk. De senaste åren har hon innehaft rollen som projektledare för Nationella prov för sfi och dels Bygga svenska (stöd för bedömning av nyanlända elevers språkutveckling).

Läs mer

Kunskap i paket

Får man lärarvärldens vuxenpoäng när man börjar prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev?

Lite så kändes det när jag registrerade mig som prenumerant för flera år sedan. Det är förstås väldigt smidigt att automatiskt och direkt från källan få information om allt som är på gång inom bl.a. vux/sfi, men mest värdefullt är att få kännedom om och länkar till Skolverkets olika kunskapsöversikter och stödmaterial.

Läs mer