#2020:10

Specialpedagogik på yrkes-sfi

Yrkes-sfi är en kombinationsutbildning av teoretisk och praktisk kunskap som eleverna ska kunna använda på praktik och på arbetsmarknaden när de utför ett arbete. Inlärning av språk är mestadels teoretisk medan yrkesutbildning innehåller mer praktiska moment. Det är mycket kunskap som ska läras in under en kort och intensiv tid vilket kan betyda högt tempo för både lärare och elever samtidigt som eleverna kan vara mycket motiverade eftersom de vet att de kan söka ett arbete när studierna är klara. 

Läs mer

Ali Alabdallah – eldsjälen som skriver om arbetsliv i Sverige

[2020:10, 2020-10-15] Den svensksyrianske författaren har färdigställt en uppföljare till sin svenska debutbok Nytt jobb i nytt land. Denna gång vänder han sig till arbetsgivare med titeln Våga vinna. Här får arbetsgivare i både privat och offentlig sektor nyttiga verktyg för att praktiskt jobba med mångfald.

Ali Alabdallah är en svensk-syrisk journalist och författare.

Läs mer

Bok: Arbete & välfärd

[2020:10, 2020-10-15] En stor del av litteraturen kring arbete, arbetsliv och ledning utgår från anglosaxiska perspektiv. Ett nutida verk som tar avstamp i en, i många avseenden unik svensk arbetsmarknad där den svenska modellen, självförverkligande och digitalisering utgör ledord, har inte funnits. Ett hål i litteraturen har nu fått sin efterlängtade utfyllnad.

I Det finns få saker som gläder mig lika mycket som ett bra referensverk.

Läs mer

Skönlitteratur – ett steg närmare yrkeslivet

[2020:10, 2020-10-15] Gästskribenten Ylva Olausson är f.d. sfi- och sva-lärare på komvux och Stockholms universitet samt f.d. svensklektor i Spanien, Sydkorea, Finland och Skottland. Nu frilansar hon som sfi- och sva-lärare, läromedelsförfattare och föreläsare. I detta nummer skriver hon om hur skönlitteratur kan ge sfi-eleverna inblick i yrkeslivet.

För att börja prata om och lära om arbetslivet kan man börja med att läsa skönlitteratur.

Läs mer

Ivana Eklund reflekterar: Tack Ingrid!

Tänk att det fanns en tid då jag som nyanländ i Sverige också behövde språk- och yrkespraktik.

Jag kom till Sverige som utbildad gymnasielärare 1992 och eftersom ingen berättade för mig att sfi fanns, studerade jag på egen hand. Efter tre år kände jag mig anställningsbar och anmälde mig på Arbetsförmedlingen som inom kort ordnade en praktikplats åt mig på en av Eskilstunas gymnasieskolor där jag skulle praktisera som tysklärare och dels utveckla mitt språk med fokus på yrkesspråk, dels lära mig hur det svenska skolsystemet fungerar och hur arbetslivet fungerar.

Läs mer