#2020:10

Rapport från Unionen: Språkutbildning på arbetsplatsen

[2020:10, 2020-10-15] I Unionens rapport om kommunernas sfi-utbud och hur det kan utvecklas undersöks hur kommunernas utbud varierar och huruvida utbudet möter elevernas behov eller inte. Här framkommer en tankelinje om att erbjuda yrkes-sfi på distans.

Samtliga kommuner kontaktades och svarade på vilka sfi-utbildningar de tillhandahåller, om de har yrkes-sfi och i så fall hur de ser att de kan utveckla yrkes-sfi:n. Hinder och utmaningar efterfrågades också.

Läs mer

Chefredaktören: En språkutvecklande arbetsplats

[2020:10, 2020-10-15] ”De anställda talar inte tillräckligt bra svenska” hör vi på nyheterna. Konsekvensen med otillräckligt språk skapar missförstånd mellan personal och brukare – men också anhöriga. Hur kan vi stärka språket på jobbet?

Min övertygelse är att man inte kan studera sig fram till ett helt språkregister som täcker in hela arbetslivet och alla de talsituationer som kan uppstå på en arbetsplats. Min övertygelse är att det är på fältet, i arbetet, i autentiska situationer som språket utvecklas – helt i analogi med ta körkort eller grönt kort i golf.

Läs mer

Hallå där, Jenny Hostetter

Jenny Hostetter är sfi-läraren som bland annat har skrivit sfi-läromedel och Boken om sfi (2016). Hon har även arbetat som processledare inom sfi-utvecklingssatsningen InVäst i västra Sverige.

Idag är Jenny Hostetter projektledare och har arbetat med yrkesutbildningar med språkstöd inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen sedan 2014 – och arbetar även på NC, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, i Stockholm.

Läs mer

Krönika: Har du någon gång varit förälskad?

[2020:10, 2020-10-15] Du vet den där känslan när det är fjärilar i magen och hela kroppen känns som sockerdricka. Bara av tanken på just den där speciella personen. Glädjen och värmen som sprider sig lång ut i tårna, fast ni knappt sagt något till varandra. Inte för att det saknas tillfälle, men för att ni inte talar samma språk. Knappt ett ord faktiskt. Ändå går det att kommunicera, för viljan är stark att lyssna, förstå och göra sig förstådd.

Genom att peka, nicka och ljuda förmedlas budskap mellan stulna blickar, leenden och skratt. Det är inga problem att snabbt lära sig nybörjarnivån i ett nytt språk. Motivationen är total.

Läs mer

Yrkes-sfi

[2020:10, 2020-10-15] För att lära sig ett språk behövs ett innehåll. För att lära sig ett innehåll behöver man språket. Vad kommer först? Språket eller innehållet?

Åsikter om sfi har länge präglats av att eleverna ska lära sig språket först, innan de är redo för arbete eller studier i andra kurser.

Läs mer