#2020:11

Från Stadsteaterns scen och in i populär dramaserie

Bästa minne från inspelningen: Något som var lite extra roligt är att min bästa vän Emelie Florén är med i rollen som Martinas ganska otrevliga granne. Vi var lite nervösa innan för att vi inte skulle kunna hålla oss för skratt. Jag har nämligen en egen humorshow som jag spelar på Stadsteatern i Stockholm där jag spelar en äldre ganska flamboyant chilensk kvinna som är sexualrådgivare, och det är egentligen bara i det sammanhanget hon har hört mig prata svenska med spansk brytning tidigare.

Läs mer

”Olika konstformer kan utveckla språket”

Inom sfi sker språkundervisningen vanligen genom dialogövningar, en muntligt förklarande lärare, textläsning, samtal och skrivövningar. Genom att aktivera andra sinnen än bara syn och hörsel kan vi variera undervisningen och utvidga elevernas lärande ytterligare.

Vid Institutionen för språkdidaktik arbetar Karin Boberg, tidigare programchef vid Skapa och Lära, där olika konstformer integrerades i olika skolors undervisning. Hon implementerade estetiska lärprocesser inom vissa lärarutbildningar vid Södertörns högskola, där hon sedan undervisade under tio års tid i just estetiska lärprocesser i tio års tid.

Läs mer

Månadens skola: Sfi i Bollnäs

Jag heter Alicja Rowinska och är Sfi lärare i Bollnäs för kortutbildade elever i kurs A och B. Jag har länge letat efter möjligheter att använda konstnärliga uttryck på det bästa pedagogiska sättet i min språkundervisning. Och jag har hittat suggestopedi! Jag gick utbildning hos Anna Cramér och blev suggestopedilärare 2018 och nu skulle jag vilja berätta lite om hur jag jobbar.

Läs mer

Gästskribent: Translanguaging inom sfi – är det någonting att tänka på?

Ja, det borde det vara, i allra högsta grad vill jag säga, såväl om man tänker på vad som står i läroplanen som på vilka studerande som deltar i sfi-utbildning. ”Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper”, står det i läroplanen. Vilka kunskaper kan man då tänka sig att de studerande ska tillämpa?

Läs mer

Chefredaktören: ”Våga rollspel och drama”

Efter lång tids funderande inser jag att jag inte har någon egen intressant anekdot att dela med mig av. Ändå vill jag slå ett slag för rollspel och dramatisering i sfi-undervisningen.

Vi har konstaterat det många gånger vid det här laget – att språk inte bara är en uppsättning ord. Att kunna ett språk innebär att vi är i pragmatikens marker och utforskar vad man kan säga när och till vem.

Läs mer