#2020:12

Litteratur som stöd i att handleda lärares lärande

Handledning som metod för lärande och praktisk vägledning i att handleda presenteras i Annika Cederberg Scheikes Handledning för kollegialt lärande (2016) och Praktisk handbok i kollegialt lärande (2020).

 I grupphandledningsprocesser är handledning centralt.

Läs mer

Forskarnära satsning från Ifous om språkutvecklande arbetssätt

Ett treårigt forskar- och praktiknära kollegialt utvecklingsarbete om språkutvecklande arbetssätt avslutades i december 2020. Rapporten släpptes i samband med spridningskonferensen 3 december 2020. 

Under de tre åren, 2018–2020, har lärare och rektorer från Haninge, Hässleholm, Stockholm samt Hermods aktivt arbetat med att utveckla sin undervisning.

Läs mer

Krönika: Lika barn leka bäst

Lika barn leker bäst säger talesättet. Frågan är om det är för att barnen är lika när det börjar leka eller är det möjligen så att de blir mer lika ju mer de leker och fungerar det i så fall på samma sätt med vuxna?

Eftersom decembernumret av Sfi-lärartidningen handlar om just kollegialt lärande, och hur kollegor tillsammans kan hjälpa varandra till nya kunskaper fann jag det lämpligt att ta kontakt med ett företag som jobbar med just fortbildning av lärare.

Läs mer

Månadens skola: Kungsbacka sfi

Emma Persson arbetar som utbildningschef på Hermods, och ansvarar för Komvuxverksamheten i Kungsbacka. Inom verksamheten erbjuds sfi, grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar inom Handel & Administration och Vård & Omsorg. För Emma och hennes kollegor är det kollegiala lärandet viktigt och ständigt pågående.

Läs mer

Ivana Eklund: Fatta grejen

Rätta mig om jag har fel, men visst är begreppet kollegialt lärande relativt nytt?

Det känns som att vi började prata om kollegialt lärande för sisådär tio år sedan. Vill också dra mig till minnes att det fanns skeptiker som tyckte att kollegialt lärande bara var ett sätt för utbildningsanordnare att spara pengar genom att de lärare som var bra på något skulle lära sina kollegor göra detsamma, helst inom ramen för arbetstiden.

Läs mer