#2021:02

Läsning är både teknik och strategier

[2021:02, 2021-02-15] I dagens samhälle krävs det att alla medborgare kan läsa och skriva men även att vara goda läsare för att kunna vara en aktiv del av samhället och kunna tillgodogöra sig av den information som finns.

För att elever på sfi ska kunna bli goda läsare krävs det att eleverna kan behärska både olika tekniker och strategier. 

Läs mer

Tuggar du lingot?

[2021:02, 2021-02-15] När jag intervjuar forskare brukar det ofta börja med ett trevande samtal. Forskaren, som naturligtvis är expert inom sitt område och dessutom van att kommunicera med sina gelikar, vet inte riktigt vem jag är.

Jag presenterar mig som frilansande skribent för Sfi-lärartidningen, vilket inte säger särskilt mycket om vem jag är, vilka referenspunkter jag har eller vilka kunskaper jag besitter.

Läs mer

Nu längtar vi efter stabilitet och fortbildning

[2021:02, 2021-02-15] Efter närmare ett år av distansarbete och att arbeta hemifrån har landets lärare börjat hitta en vardag i hur de ska bedriva distansundervisning. Men aldrig förr har väl behovet av kompetensutveckling och att träffa kollegorna varit så stor som den är nu.

Sfi-lärartidningen har därför kontaktat Lärarfortbildning för att se vad som är nytt och på gång och ställt frågor till Cecilia Blanckert, produktutvecklare.

Läs mer

Samhällsinformation – värdefullt gratismaterial för sfi-elever

[2021:02, 2021-02-15] Samhällsinformation är exempel på texter som sfi-elever behöver läsa och förstå. Texterna är ofta intressanta och relevanta för alla som vill bli mer bekanta med det svenska samhället. Flera myndigheter och organisationer har publicerat material för att sprida kunskap om sin del.
Finansinspektionen, Polisen och Systembolaget är exempel på avsändare till tryckt material för sfi-undervisningen. Materialen finns att beställa kostnadsfritt på sfiekonomi.se och utbudet.se.

Läs mer

Autentiskt lyfter

[2021:02, 2021-02-15] Vi är omgivna av text i vardagen. När vi går på stan eller in i en affär: text, text, text.

På A-kursen var det självklart för mig att använda autentiska texter ur elevernas närmiljö. Jag samlade på mig en hel bank med foton på skyltar, anslag, reklam och kvitton som jag sedan använde mig av. Svårt? Det beror på.

Läs mer