#2021:02

Hej där, Skolforskningspodden

[2021:02, 2021-02-15] Undervisningen ska ta avstamp i forskning och beprövad erfarenhet. Ett av många sätt att ta del av aktuell forskning är att följa Skolforskningsinstitutet som har i uppdrag att sammanställa och förmedla forskning. Det gör de i både tryckt format och i en egen podd.

Hej Alva, du programleder Skolforskningsinstitutets podd. Berätta gärna lite kort om hur tankarna gick i samband med planeringsarbetet.

Läs mer

Texter i arbetslivet – fler än vi tror

[2021:02, 2021-02-15] Vintern har kommit med besked och hela landet ligger under ett rejält snötäcke. Vi på redaktionen jobbar med vårens teman och slås av hur många intressanta forskare, lärare, författare och andra vi har mött hittills.

I det här februarinumret har vi kommit fram till temat ”Texter omkring oss” eftersom Skolinspektionen och forskning visar att vi i sfi-undervisningen inte i tillfredsställande grad använder oss av de texter som eleverna möter i sin vardag.

Läs mer

Texter omkring oss

[2021:02, 2021-02-15] Varje dag möter sfi-eleven läromedelstexter, digitala texter i lärplattformen och den text som finns i olika appar. Gemensamt för dessa texter är att det är information, instruktioner och texter av berättande, beskrivande och kanske skönlitterärt slag. Vilka texter möter eleven utanför undervisningen?

Läs mer

”Välj texter med omsorg”

[2021:02, 2021-02-15] Utmaningen (och bakläxan) för många sfi-lärare är att anknyta texter som omger eleven i samhälls- och yrkesliv in i undervisningen – det vill säga de texter som eleven faktiskt möter – snarare än de texter som finns i läroboken. Hur kan vi öka textrelevansen i sfi-undervisningen?

Läs mer