#2021:03

Uttal – en grund för muntlig produktion

[2021:03, 2021-03-15] Att inte bli förstådd muntligt är ett stort hinder för en vuxen och att lära sig producera språk muntligt på sfi blir därför mycket viktigt för att kunna kommunicera med omgivningen och att kunna vara en del av samhället.

Det är viktigt att kartlägga och fånga upp elever tidigt med uttalssvårigheter och att det blir rätt från början eftersom felinlärning automatiseras snabbt och det är svårt att backa och lära om.

Läs mer

Meningsfulla muntliga övningar

[2021:03, 2021-03-15] Att lära sig ett språk tar tid. Sfi-eleverna behöver åtskilliga timmar för att öva läsförståelse, att skriva olika texttyper, öva hörförståelse. I undervisningen är öva uttal och muntlig produktion minst lika viktigt. Och den kommunikativa förmågan likaså.

För att öva muntlig färdighet, i synnerhet i dessa digitala distanstider, kräver eftertanke från läraren. Vad behöver eleverna öva?

Läs mer

Krönika: Har du provat att vara tyst en hel dag?

[2021:03, 2021-03-15] I Tage Danielssons klassiska saga om den stora ordransoneringen så bestämmer sig vår herre för att det snackas för mycket. En dag säger han till sin fru Elvira ”Hör du det är något alldeles förskräckligt vad folk pratar och pratar och pratar i ett kör. Jag tycker det har blivit värre med allt meningslöst pladdrande.”

I sagan bestämmer sig vår herre för att ransonera orden och tilldelar därför varje (vår herres fru, Elvira, förbjuder honom att göra anspråk på damernas ordförråd) man 100 miljoner ord, vid varje passerat miljontal ringer en liten klocka i öronen.

Läs mer

Studieförbundens arbete med vuxna utan skolbakgrund

[2021:03, 2021-03-15] Folkbildningen är ett viktigt stöd för vuxna utan skolbakgrund – men konstateras också ha både fördelar och nackdelar jämfört med andra aktörer, enligt Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik. I ett webbinarium ledd av Ebba Ringborg, Studieförbunden, i februari (2021) diskuterades folkbildningens roll.

Att undervisa vuxna utan skolbakgrund ställer särskilda krav på den som utbildar.

Läs mer

På talets grund

[2021:03, 2021-03-15] Att prata är att lära, av varandra och tillsammans. Samtal är grunden för kunskapsbygget.

Ja, det tror jag! Särskilt på sfi där det är så viktigt med en undervisning som utgår från och tar vara på varje enskild elevs tidigare erfarenheter, samtidigt som man bygger vidare på redan befintliga kunskaper och utvecklar de tankar som eleverna redan bär på.

Läs mer