#2021:04

Att undervisa vuxna

[2021:04, 2021-04-15] Att undervisa elever på sfi ställer andra krav på lärare än i grundskolan och gymnasiet. Alla eleverna har ett annat modersmål och i det svenska språket är de flesta eleverna nybörjare.

Inom sfi finns en andel vuxna som har kort skolbakgrund eller kanske inte har varit i skolmiljö. För dem är det en stor utmaning att komma till vuxenutbildningen i Sverige och bli ”skolifierad”.

Läs mer

Historien om sfi

[2021:04, 2021-04-15] Undervisning i svenska för invandrare har sitt ursprung i den svenska efterkrigstiden. Med en ökad arbetskraftsinvandring under de gyllene åren kom också krav på att den nya arbetskraften skulle behärska språket. Folkbildning och studieförbund la grunden för sfi, inte bara för att möta arbetskrav, utan än mer för att hjälpa nyanlända att bli en del av det svenska samhället.

Det finns oändligt många livsöden, historier och anledningar till att människor sökt sig från andra länder till Sverige.

Läs mer

Ny styrelse hos Svariks

[2021:04, 2021-04-15] Den 20 mars 2021 hölls årsmöte med Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (Svariks). På grund av de rådande omständigheterna hölls mötet digitalt och förhandlingarna leddes av inlånade ordförande Andrine Winthers varma hand.

Under årsmötet valdes en ny styrelse som kommer att ledas av nyvalde ordförande Thomas Nicholas från Stockholm.

Läs mer

Yrket

[2021:04, 2021-04-15] Ibland dyker den upp – diskussionen om man är lärare eller arbetar som lärare? Jag tror att jag oftast presenterar mig som att jag är lärare men jag håller inte med om att det implicerar att yrket är ett kall. För då finns den där, den uppenbara risken att om ens yrke är ett kall går man med på lite vad som helst. För elevernas skull.

Läs mer

Bok: Invandring och svenskundervisning

[2021:04, 2021-04-15] Leif Kindblom är eldsjälen som under större delen av sitt yrkesliv i någon form arbetat med sfi. I sin bok Invandring och svenskundervisning – så började det (2016) berättar han om de gyllene årens arbetskraftsinvandring, synen på språkundervisning och mycket mer.

I boken Invandring och svenskundervisning – så började det skildrar författaren Leif Kindblom arbetskraft- och flyktinginvandringen till Sverige under en stor del av 1900-talet.

Läs mer