#2021:04

Sfi-lärare – ett kall?

[2021:04, 2021-04-15] En av de eldsjälar jag mött inom sfi genom åren är lärarfortbildaren och tidigare sfi-läraren Ivana Eklund. Hos Skolverket har hon haft expertuppdrag i ett antal år. Ja, hon behöver vid det här laget ingen närmare presentation.

Här på Sfi-lärartidningen har Ivana Eklund varit vår fasta krönikör sedan starten.

Läs mer

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en slutrapport

[2021:04, 2021-04-15] I Ifous treåriga FoU-program Språkutvecklande arbetssätt inom sfi har frågan kring hur forskningsbaserad kunskap kan komma till nytta i sfi-undervisningen och hur undervisningen kan göras meningsfull för sfi-elever.

Det didaktiska perspektivet har fått stå i centrum när forskare och lärare från fem olika sfi-skolor har mötts kring de centrala frågeställningarna. Sofie Grahn-Hillve, projekt- och processledare på Ifous, har lett arbetet och från forskarsidan docent Berit Lundgren och docent Jenny Rosén, båda vid Högskolan Dalarna.

Läs mer

Om sfi

[2021:04, 2021-04-15] Utbildningen svenska för invandrare, sfi, har funnits i sin nuvarande form med tre studievägar, studieväg 1, 2 och 3 – och fyra kurser A, B, C och D – sedan 2002. Under årtionden har utbildningen varit föremål för debatt.

Vuxna (från 16 år) som är folkbokförda i Sverige och avser bosätta sig här – och inte har svenska som modersmål – har inom tre månader rätt till sfi-undervisning. Ungefär hälften av landets sfi-skolor ges i kommunal regi och hälften av upphandlade anordnare. En viss del ges även av folkhögskolor.

Läs mer

Med nyfikenheten som största drivkraft

[2021:04, 2021-04-15] Som för många andra var det kärleken som förde sfi-pedagogen Ivana Eklund till Sverige. Hon kom hit från Tjeckien 1992 och kunde då inte ett ord svenska.

– Jag lärde mig språket på egen hand och med makens hjälp – och har faktiskt själv inte gått en dag som elev på sfi, berättar hon.

Läs mer