#2021:05

Specialpedagogiskt stöd för studieväg 3

[2021:05, 2021-05-15] I alla grupper på sfi finns elever i behov av specialpedagogiskt stöd men stödet ser olika ut. På studieväg 3 är alla elever ”skolifierade” och eleverna är mycket självgående i sina studier.

Det ska gå snabbt att bli klar med sina studier eftersom alla elever ska vidare till högre studier för att så snabbt som möjligt få sin examen och komma ut i arbete. Eleverna har kommit långt i sin läs- och skrivutveckling och har lätt för att lära grammatik, men det finns ändå elever med funktionsvariation och som behöver specialpedagogiskt stöd för att klara sina studier.

Läs mer

Krönika: Det monumentala oförståndet

[2021:05, 2021-05-15] Jag har i tidigare nummer av Sfi-lärartidningen skrivit om vikten av att kunna språket, göra sig förstådd. Jag har skrivit om forskning kring litteracitet, språkstörningar och inte minst om vikten av klarspråk.

Vikten av att behärska det svenska språket för att kunna bli en fungerande del av samhället kan knappast underskattas. Är det då hela sanningen? Nej, dessvärre är det inte det. Att kunna göra sig förstådd förutsätter som sagt att det valda språket behärskas, men att däremot kunna förstå vad andra kommunicerar ställer även krav på att avsändaren behärskar språket.

Läs mer

En trotjänare som står sig: Form i fokus

[2021:05, 2021-05-15] Att lära sig ett nytt språk handlar naturligtvis inte bara om att lära sig nya ord, betydelser och meningar. Inte heller, räcker det med att bara lära sig läsa och skriva utan också om att faktiskt förstå betydelsen av informationen, oavsett om den är talad eller skriven, förmedlad eller mottagen.

Det här är grammatiken kommer in i bilden.

Läs mer

Kraftigt uppsving för språkträning med digitala verktyg

[2021:05, 2021-05-15] Efter framgångarna med Hejsvenska går Edurama vidare och satsar på yrkessvenska. Redan nu finns Att måla som prototyp för utlandsfödda målare. Digitala verktyg för fler yrkeskategorier är på gång. Parallellt fortsätter Edurama att utveckla Hejsvenska ‒ nivå 4 har nyligen öppnat.

Utlandsfödda som anländer till Sverige, särskilt de ensamkommande, har oftast inte mycket packning med sig.

Läs mer

Maria, sfi-lärare: ”Omöjligt att lära sig ett språk utan att göra fel”

[2021:05, 2021-05-15] Hos Hermods i Uppsala studerar 900 elever och kurser finns både dagtid och kvällstid. En majoritet av kvällseleverna kombinerar universitetsstudier med sfi. Vi möter Maria Medvedeva, sfi-lärare, och hennes chefer Tove Quennerstedt och och Cherin Talayhan som berättar om sitt arbete med målgruppen.

Hur är det att undervisa akademiker på sfi och hur påverkas utbildningen av det? Akademiker kan ha många högskolepoäng, men det i sig borgar inte för en snabb språkutveckling.

Läs mer