#2021:09

Att skriva texter

[2021:09, 2021-09-15] Dagens samhälle kräver inte bara läskunnighet utan också skrivkunnighet och på sfi finns det olika krav på vad eleverna ska kunna skriva för att få godkänt betyg i respektive kurs. 

Att läsa en text är en komplicerad process och så är det också när det handlar om att skriva en text – till och med lite svårare.  Att skriva en text är mycket mer än att kunna skriva enskilda ord korrekt.

Läs mer

Kåseri: Klagan till Ea-nasir

[2021:09, 2021-09-15] När vi tänker på det att lära sig ett främmande språk är det ofta tal och hörförståelse som vi först kommer att tänka på. Kort sagt, vi vill kunna kommunicera, förstå och göra oss förstådda. Nog är det en bra start alltid, och en start som räcker långt om än inte hela vägen. För att komma vidare måste man också kunna läsa och tillgodo göra sig texter – men att förstå vad någon säger är nog det första vi lär oss, vi nickar och ler instämmande.

Läs mer

Sfi kan genom språket leda till generationsöverskridande framgångar

[2021:09, 2021-09-15] Under augusti 2021 rapporterade Sveriges Radio att ungefär var tredje niondeklassare med svenska som andraspråk, de senaste tre åren, enligt statistik från Skolverket, har fått underkänt.

Detta betyder att eleverna inte bara blir underkända, utan att de också som en konsekvens av detsamma saknar behörighet till gymnasiet och därmed även till högre studier. I inslaget (du hittar en länk vid sidans slut) intervjuas en högstadielärare från Stockholm som vittnar om stor frustration.

Läs mer

I do, we do, you do

[2021:09, 2021-09-15] Sfi-eleverna ska få arbeta med meningsfullt innehåll för vuxna och som har relevans i deras liv i Sverige. När vi tränar skrivandet är det viktigt att läraren modellerar det. I do, we do, you do är en bra minnesregel.

Den pedagogiska modellen I do, we do, you do sker i följande tre steg: Modellera, visa exempeltexter, förklara för eleverna (I). Träna därefter att skriva liknande text tillsammans (we). Till slut låt eleverna skriva något på egen hand (you).

Läs mer

”Det är inte bara att sätta sig och skriva”

[2021:09, 2021-09-15] Hur är det att skriva för oss med tolv års skolgång och kanske en akademisk examen på det? Jag skulle säga att jag bara sätter mig ner och skriver helt enkelt. Språket ger friheter och är sällan det som sätter gränser. Begränsningarna kanske ofta snarare sitter i fantasin eller i förståelsen av ämnet som ska behandlas.

Men vad är skrivande för den som precis lärt sig grunderna i att läsa och skriva, för den som precis förstått att krumelurerna på ett papper kan användas till något (som en tidigare kollega beskrev det en gång)?

Läs mer