#2021:10

Språkutvecklande och stöttande appar

[2021:10, 2021-10-15] Det tar tid att lära sig ett nytt språk. Vuxna som studerar på sfi har behov för att använda språket så snabbt som möjligt men hindras i början av ett begränsat ordförråd. Två användbara appar är Hej Svenska och ClaroSpeak.

Hej Svenska är en av de vanligaste apparna på sfi. Den kan hjälpa eleverna att utveckla sitt ordförråd samtidigt som den även innehåller övningar som är språkutvecklande. Genom Hej Svenska kan eleverna snabbt och enkelt öva upp sitt ordförråd samtidigt som de tränar sin grundläggande läs- och skrivförmåga. Eleverna får en snabb återkoppling och för att undvika felinlärning finns ett facit tillgängligt i appen.

Läs mer

Vad kännetecknar en bra app?

[2021:10, 2021-10-15] En utvärderande studie av appar för språkinlärning, gjord vid Chalmers tekniska högskola visar att många appar lovar mer än de kan hålla. Studien som gjordes 2019 visade också att tydlig koppling till det vardagliga livet i form av exempelvis recept, musik och nyheter efterfrågas av sfi-elever.

Att mobilen är ett viktigt verktyg för språkinlärning har Bradley med kollegor påvisat genom sin studie gjord 2017 (vilket jag också skrivit om i detta numret av Sfi-lärartidningen).

Läs mer

Mobiltelefonen kan spela en viktig roll i språkinlärningen

[2021:10, 2021-10-15] Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har påvisat fördelar med mobiltelefoner i nyanländas språkinlärning. I studien undersöktes språkutvecklingen hos nyanlända med arabiska som modersmål. En grupp använde aktivt sin smarttelefon med språk-app, medan en referensgrupp inte gjorde det. Efter tio veckor kunde ett förbättrat svenskt uttal påvisas hos de som använt mobil och mobilapp.

Det råder inget tvivel om att språkliga färdigheter tillsammans med kulturella faktorer har stor påverkan på integration och möjligheten att vara en del av det samhälle man vistas i.

Läs mer

Hej där, Ivana Eklund

Hej Ivana! Vad gör du nuförtiden?

– Oj, massor! Hösten är redan ganska fylld med halv- och heldagsfortbildningar kring vuxenpedagogik och andraspråksundervisning och online föreläsningar om att jobba digitalt på olika sätt. Jag fortsätter också att jobba med Skolverkets projekt med bloggen Litteracitetsverkstaden. Och i samarbete med fortbildningsplattformen Preparus har jag lanserat tre förinspelade föreläsningar enligt flippat-klassrum-tänket.

Läs mer

Strukturerat läromedel ger strukturerad undervisning

[2021:10, 2021-10-15] Vintern 2020/21 tvingades sfi-skolor fortsätta med distansundervisning. Det stod klart för många skolor över hela landet att tillgång på goda digitala läromedel skulle underlätta undervisningen.

Under ett antal fredagar om året anordnar Sfi-lärartidningen ”Fredagsforum för sfi-lärare”. Under en knapp timme möts sfi-lärare från hela landet för att utbyta tips och tankar om sfi-undervisningen. Vid senaste fredagsforum gästades Fredagsforum av Rebecca Roth som under ett sfi-lärarvikariat kom i kontakt med Svenska dag för dag.

Läs mer