#2021:11

Specialpedagogen: Att träna uttal

[2021:11, 2021-11-15] För att göra sig förstådd i kommunikationen med andra människor krävs samtalsstrategier och ett tillräckligt bra uttal. Sfi-eleverna ska lära sig hela uppsättningen språkljud som förekommer i svenska språket.

När uttalssvårigheter uppstår kontaktas jag som specialpedagog. Enligt mina erfarenheter på sfi är det ofta svårare för eleverna att lära sig okända ljud som inte finns på de språk som de talar sedan tidigare. Utmaningarna kan vara långa ord, ord med flera olika konsonanter, låneord och att betona rätt.

Läs mer

På besök hos talpedagogen

Det är i språket vi skapar en identitet. I vart fall är det en mycket viktig del den. Wittgenstein menade att vårt förstånd begränsas av språket. Han menade att våra tankar inte kan sträcka sig längre än vad vi är förmögna att formulera.

Men jag undrar jag om han verkligen hade rätt. Nog kan vi uppleva långt mer än vad orden förmår att beskriva. Både på gott och ont. Säkert är att det vi faktiskt förmår att genom språket förstå, beskriva och ger uttryck för formar både vår identitet och andras uppfattning om densamma. De gamla grekiska filosoferna menade att det talade ordet var mer värt än det skrivna, då det senare ansågs som en kopia på det ursprungligen tänkta och yttrade.

Läs mer

Motoriken i uttalet

[2021:11, 2021-11-15] Att lära sig rätt uttal är viktigt inte bara för att göra sig ordentligt förstådd utan kanske än mer för att också bli rätt bemött. Inom varje språk finns det olika dialekter som tillsammans skapar språket i sin helhet. Att behärska det nya språket handlar inte bara, som talesättet bjuder, om att hålla tungan rätt i mun, utan beror av en mängd olika motoriska färdigheter som även innefattar mage, strupe, gom och läppar.

Det finns ett brett spektrum mellan ett korrekt uttal (vad det nu än månde vara) och en brytning, så vittnar forskningsresultatet onekligen om vikten av att träna på uttalet.

Läs mer

Gästskribent: ”Tänk om läromedel vore inlästa med reduktioner!”

[2021:11, 2021-11-15] ”Jag förstår dig och kompisarna i klassen. Men vad ska jag göra för att förstå när svenska pratar snabbt?”

Detta är kanske en av de vanligaste frågorna jag får från mina elever – och ett komplext problem som döljer många färdigheter. Men en ”quick fix” som jag jag har envisats med är att träna systematiskt på uttalsreduktioner.

Läs mer

Gästskribent: Vad har du för adress?

[2021:11, 2021-11-15] Ibland vikarierar jag på en sfi-skola och börjar förstås lektionen med presentation. Sedan brukar jag fråga: ”Vad har du för adress?” Ibland behöver jag förtydliga med ”Vilken gata bor du på?”.
Alltför ofta händer det att jag tyvärr inte förstår svaret direkt, men med hjälp av eleverna kommer gatunamnet förr eller senare upp på tavlan. Sedan får de hjälpa till med att markera var betoningen ligger och var melodin går upp och ner. Jag markerar med streck upp och ner, pilar och så vidare.

Läs mer