#2022:04

Kan flerspråkighet orsaka läs- och skrivsvårigheter?

[2022:04, 2022-04-15] Elever på sfi med dyslexi har fonologiska svårigheter och svårigheter med läsförståelse både på sitt modersmål och på sitt andraspråk. Dyslexi betyder svårigheter med att avkoda och stava och dessa svårigheter påverkar sfi-elevernas inlärning av svenska som andraspråk.

Läs mer

Det transspråkande rummet

[2022:04, 2022-04-15] Den franske filosofen Henri Lefebvre menar att rum och rumslighet är sociala konstruktioner. Genom att blanda olika språk i undervisningen och i transspråkandet ge utrymme för synergier däremellan skapar ett tryggt rum för eleverna.

Transspråkande innebär inte bara att blanda flera språk, utan att både erkänna och uppmuntra de olika språkens samverkan. Med andra ord innebär det att etablera och underhålla en multilingvistisk norm där flera språk inte bara ges utrymme utan faktiskt pedagogiskt vävs samman.

Läs mer

Från flerspråkighet till transspråkande

[2022:04, 2022-04-15] Vi lever en i värld där en mängd olika språk blandas i vardagen. Många unga behärskar numer inte bara ett utan flera främmande språk. Forskningen visar på flera fördelar med både flerspråkighet och transspråkande.

I vårt avlånga land Sverige talas närmare två hundra olika språk. Det kan alltså inte råda någon som helst tvekan om att vi är ett flerspråkigt land, trots att många fortfarande betraktar svenskan som det enda gällande språket.

Läs mer

Flerspråkighet som kompetens och resurs

[2022:04, 2022-04-15] Jag förstår inte hur en mångkulturell skola som har flerspråkiga elever inte ens har personal som kan något av dessa språk, åtminstone det största av de talade språken i skolan. Jag förstår inte heller hur en arbetsplats (det kan vara företag eller enhet på en kommun) som jobbar nära med utrikesfödda arbetssökande eller kunder som pratar mest arabiska inte har en enda flerspråkig anställd som kan både svenska och arabiska.

Läs mer

Hur översätter man ”aprilväder” till olika språk?

[2022:04, 2022-04-15] April är här och vi på redaktionen konstaterar att aprilvädret är tillbaka. Det kom redan i mars – tvära kast mellan solvarma dagar och ymnigt snöfall – vilket har fortsatt in i april.

Ja, aprilväder heter det ju. Vi på redaktionen blev fundersamma om det finns på andra språk. På spanska? På wolof? På tigrinja?

Läs mer