#2022:06

När fortbildning kopplat till digitalt utanförskap blir ett bekymmer

[2022:06, 2022-06-15] Fortbildning är ett unikt begrepp som kanske är självklar för dig som föddes här, men det låter intressant och tankeväckande för mig som föddes utomlands, i Syrien. Jag lärde mig detta ord (fortbildning) år efter nästan ett år vistelse i Sverige. Det var inte helt enkelt för mig att begripa ordet ”bildning”, men efter en tid kunde jag förstå det och även dra nytta av det under min integrationsresa. 

Läs mer

”Hjälp kommer inte utifrån”

[2022:06, 2022-06-15] En av Sveriges mest anlitade föreläsare inom skola är John Steinberg. Han har föreläst på nära på alla skolkonferensscener och under sina 50 år i Sverige har han gett ut ett femtiotal skol- och undervisningsrelaterade böcker.

Vad jobbar du med just nu? 

– Jag har skrivit ny bok om strategier för lärande och handledning.

Läs mer

Framgångsrik fortbildning – finns den?

[2022:06, 2022-06-15] Boktiteln Förbättring i en förändringstrött skola (Robinson 2017) kan få både lärare och skolledare att le en smula. Vem orkar ännu en förändring? Varje skolledare behöver dock skapa organisatoriska förutsättningar och planera för skolutveckling och förbättringsarbete för att en fortbildning ska få genomslagskraft. Hur gör vi det?

Ytterligare en vår är till ända och sommarledigheten hägrar runt midsommartid. I mina uppdrag som fortbildare har vi haft en intensiv fortbildningsvår i flera från varandra spridda kommuner. Istället för enstaka föreläsningsdagar blir det allt vanligare att skolledare förstår värdet av att planera flera fortbildningstillfällen under ett halvår eller år, så att det blir utrymme för att bearbeta och praktisera innehållet på olika sätt över tid.

Läs mer

Fortbildning för rektorer

[2022:06, 2022-06-15] Fortbildningssatsningen ”Leda digitalisering” revideras och planeras lanseras augusti 2022. I den får skolledare processtöd i sitt arbete med att utveckla digitaliseringen på skolan.

”Leda digitalisering” är en fortbildning som spänner över 24 veckor och innehåller material som till hösten kommer att finnas publicerade i Lärportalen.

Läs mer

”Alla faller offer för tankefel”

[2022:06, 2022-06-15] Forskning och andra studier uppvisar dystra resultat vad gäller fortbildningsinsatsers effekt på lärares utveckling och likaså låg effekt på elevers resultat. Vad beror motståndet eller svårigheten på?

Med professionellt lärande, menar Katz och Ain Dack (2017), menas lärande som är ”en bestående förändring av vårt sätt att tänka eller göra”. Den typ av förändring som det i realiteten krävs är inte den mänskliga hjärnan skapad för att genomföra.

Läs mer