#2022:09

Svensk folkbildning i historien

[2022:09, 2022-09-15] Tvåhundra års utveckling av den svenska utbildning kan sammanfattas genom de tre parallella skeenden som vardera relaterar till de tre utbildningsformerna grundutbildning, högre utbildning samt utbildning som folkrörelse.

Idén om en folkskola hade länge sjudit utan att i någon större utsträckning realiseras. Först genom en folkskolestadga 1842 blev en byskola i vardera socken verklighet. Utbildning sågs som ett värdefullt medel för att stävja fattigdom, fylla och kriminalitet och därtill även minska klassklyftorna.

Läs mer

Likvärdig vuxenutbildning för elever med behov av stöd?

[2022:09] Enligt FN:s mänskliga rättigheter har elever med funktionsnedsättning rätt att studera sfi inom vuxenutbildningen och finansieringen av anpassningar och stöd är huvudmannens ansvar.

Regler och finansiering skiljer sig åt kring specifika stödinsatser åt mellan kommunal vuxenutbildning och folkhögskolor genom att folkhögskolor har rätt att söka bidrag till anpassningar av stöd. Vidare är folkhögskolor inte styrda av läroplanen, utan varje skola bestämmer själv över sin egen verksamhet.

Läs mer

Folkhögskolan skapar möten mellan människor

[2022:09, 2022-09-15] De första folkhögskolorna grundades redan 1868. I dag finns det 155 folkhögskolor runt om i landet. Varje år möts tusentals deltagare i en utbildningsform som skiljer sig mer traditionell utbildning. Under de trettio senaste åren har andelen studerande fördubblats. Utbildningen som riktar sig främst till vuxna bedrivs av både regioner och idéburna organisationer, varav de senare svarar för hela 113 folkhögskolor. Tillsammans med Sveriges studieförbund svarar de alla för den svenska folkbildningen.  

De idéburna folkhögskolorna organiseras av RIO; Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, medan de offentliga folkhögskolorna organiseras av antingen FHF; Folkskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, eller OFI; Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation.

Läs mer

”Vi borde tillvarata kompetenser bättre”

[2022:09, 2022-09-15] Ända sedan han själv gick på folkhögskola har han gillat den vuxenpedagogik och anda som råder där. Att gruppen är viktig. Att rummet och tryggheten spelar roll. Sfi-lärartidningen har fått en pratstund med folkhögskolläraren Torbjörn Granrot.

Folkhögskolan är och ska vara en utbildningsmiljö där man möts och lär av varandra.

Läs mer

Elitskolor i Syrien och folkhögskolor i Sverige

[2022:09, 2022-09-15] Folkhögskola är en unik nordisk skolform för vuxenutbildningen som inte finns i andra delar i världen, inte heller i mitt hemland Syrien. I Syrien har vi vanliga skolor och elitskolor för smarta elever eller de som fått högsta betyg på gymnasieskolor.

Flexibilitet och möjlighet finns i det svenska utbildningssystem där Folkhögskolor ger behörighet till högre studier på högskola, universitet för de som inte har klarat sina utbildningar på gymnasienivå eller för de som vill vidare på yrkeshögskola.

Läs mer