#2022:10

Läsförståelse och lässtrategier

[2022:10, 2022-10-15] En elev som är en stark läsare på sfi är en strategisk läsare, vilket betyder att eleven kan välja vilket sätt som är lämpligt att läsa på beroende på den typ av text som ska läsas. Vidare vet den eleven varför det är viktigt att läsa texten och hur de ska läsa en text.

Olika texter kräver olika typer av läsning.

Läs mer

Lässtrategin vi ofta glömmer

[2022:10, 2022-10-15] Jag läser mycket, mer än de flesta vågar jag påstå. Jag ska villigt erkänna att jag inte alltid gjort det, snarare är det något som har vuxit fram över tid. Allt som oftast är det facklitteratur av något slag jag konsumerar. Jag läser helst klassiska filosofer, sociologer och samhällsvetare. Många av dem verksamma under slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet.

Läs mer

Lässtrategier som hjälpmedel att förstå

[2022:10, 2022-10-15] Att läsa en text och förstå den är inte alltid så enkelt som det vid en första anblick kan tyckas. Beroende på vilken typ av text det är kan läsaren mötas av olika typer av problem. Här är olika typer av lässtrategier till stor hjälp.

Att verkligen kunna tillgodogöra sig en text handlar nämligen inte bara om att förstå de enskilda orden och hur de sitter samman i form av meningar, något som många elever med svenska som andraspråk utan problem klarar av.

Läs mer

”Läraren behöver vara en läsande förebild”

[2022:10, 2022-10-15]

Hur kan sfi-lärare inspirera sina sfi-elever till läsning med barnen?

– Tror att det bästa man kan göra som sfi-lärare är att vara en läsande förebild själv, ta med böcker som är inspirerande och starta med en högläsning där man läser ett spännande stycke ur boken. Prata om vad boken handlar om osv. Det ska vara spännande och roligt att vilja läsa den.

Läs mer

Med skönlitteratur som forskningsområde

[2022:10, 2022-10-15] Med en bakgrund som lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk (sfi) arbetar författaren och föreläsaren Jenny Edvardsson i dag som adjunkt vid Högskolan i Kristianstad och forskar om skönlitteratur som didaktiskt redskap.

Hur kan lärare arbeta med lässtrategier med vuxna (som faktiskt kanske har relativt goda lässtrategier på sitt starkaste språk)? Alltså: Hur övar man lässtrategier med vuxna?

Läs mer