#2022:10

Lässtrategier på sfi?

[2022:10, 2022-10-15]

Vilka är dina bästa tips och råd till sfi-lärare som inte vet hur man lär ut lässtrategier?

Du kan stötta och utveckla elevernas lärande genom att arbeta med lässtrategier. Genom tydliga strategier blir eleverna delaktiga i sitt lärande och mer medvetna om hur de lär. Det förbättrar deras metakognitiv förmåga.

Läs mer

Anpassade lässtrategier saknas på sfi-skolor

[2022:10, 2022-10-15] Att använda lässtrategier för sfi-elever är viktigt. Det har jag lärt mig av livet, inte på universitet i Syrien. 

När jag började studera svenska som andra språk började jag stryka under viktiga och nya ord, anteckna översättning på modersmålet, markera nyckelord, analysera texter och försöka hitta motsvarande substantiv eller adjektiv till orden. De här lässtrategierna har hjälpt mig att bli bättre på läsförståelsen och utveckling i svenska.

Läs mer

Träna läsning och lässtrategier på sfi

[2022:10, 2022-10-15] Att vara i början av sin språkutveckling i svenska och samtidigt utvecklas i läsning och lässtrategier – hur går det till?

Väck intresse och motivera!
Uppmuntra, uppmuntra, uppmuntra! Jobba mycket på motivationen. Gå till folkbiblioteket och var beredd på att hjälpa till med att välja böcker som du tror passar.

Läs mer

Bokklubb för sfi-elever. Kan det vara något?

[2022:10, 2022-10-15] Vi är många som ingår i en bokklubb där vi träffar vänner, äter något gott och diskuterar den litteratur vi läst. Vi läser tryckta böcker, e-böcker eller lyssnar till ljudböcker. Skulle vi kunna uppmuntra sfi-eleverna till bokklubbsträffar?

Min bokklubb har träffats under drygt fyra år. Vi har haft olika teman i vår läsning – italiensk nutida litteratur, nobelpristagare – men framför allt försöker vi kasta oss mellan kontinenter, ämnen och epoker. Mellan skönlitterär läsning och sakprosa.

Läs mer

Vad gör Läsfrämjarinstitutet?

[2022:10, 2022-10-15] Läsfrämjarinstitutet grundades 2018 efter att i ett par år tagit form i Assyriska föreningen i Södertälje utanför Stockholm. Institutet bedriver både litteraturverksamhet och kulturfrämjande verksamhet för både barn och deras vuxna.

I sin syftesbeskrivning framkommer att de verkar för ”att stärka demokratin och öka integrationen och delaktigheten i samhället”. Initiativtagare och grundare till Läsfrämjarinstitutet är Marlene Eskander:

Läs mer