#2022:11

Samtal i matbutiken

[2022:11, 2022-11-15] I våras var jag med på en intervjuundersökning där sfi-elever från varje studieväg intervjuades angående undervisningen på sfi. På frågan om vad som kunde bli bättre svarade alla eleverna att de ville ha mindre grammatik och prata mer och diskutera om sin närmiljö.

Sfi-eleverna vill prata men efterfrågar att prata om något som de har behov och nytta av och som de kan relatera till i sitt liv. 

Läs mer

I språket finner vi människan

[2022:11, 2022-11-15] Den europeiska sociologin är sprungen ur politisk kamp, statsmakt och medborgarrörelse vilket kring förra sekelskiftet satte sin tydliga prägel på sociologin som till stor del kretsade kring ett makroperspektiv på samhället. Den tidiga amerikanska sociologin, å andra sidan, sprungen ur ett samhälle präglades av industriell kapitalism och satte individen i centrum.

Läs mer

Månadens skola: Kompetenscentrum i Älvsbyn

[2022:11, 2022-11-15] Verksamt elevinflytande i hela planerings- och undervisningsprocessen samt aktivering av inlärningsstrategier på individnivå utgör basen för utbildningen i sfi på Kompetenscentrum i Älvsbyn.

Elevinflytande genomsyrar planeringsprocessen från frö till blomma på sfi, C- och D-nivå, där varje ny momentplanering har sin startpunkt i elevernas behov, erfarenheter, målbild och önskemål. Planeringsfasen tar sin utgångspunkt i elevintervjuer, utvärdering av föregående moment och en gemensam brainstorming och mind map i klassrummet med fokus på utvecklingsområden.

Läs mer

Enkla tips för aktiva arbetssätt

[2022:11, 2022-11-15] Min sfi-lärare delade oss i olika grupper med syfte att få oss att diskutera ett tema som hon hade valt. Det var om valet 2014. Jag var då helt ny i Sverige. Ordet val var inte bekant för mig. Jag fick slå upp ordet i lexikon.  Då förstod jag betydelsen. ”Okej”, sa jag till mig själv. Mitt ordförråd om valet är begränsat – rösta, riksdag, valsedel, röstkort …

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med elevcentrerat lärande

[2022:11, 2022-11-15] Elevcentrerat lärande främst innebär det att göra eleven delaktig i själva undervisningen i form av generella samtalsövningar, parövningar och grupparbeten. Av en rapport sammanställd via Göteborgs universitet framgår att det finns stora utmaningar av både materiell och social natur och även goda många goda exempel på elevcentrerat lärande värda att uppmärksamma.

Att eleverna är en central del inom all utbildning säger sig självt. Inte bara är det eleven som är föremål för utbildningen, utan det är är också eleven som genom det egna deltagandet i undervisningen som bidrar till att både lära sig själv och sina kamrater.

Läs mer