#2022:12

Enkel kommunikation för alla

[2022:12, 2022-12-15] Kommunikation ska vara enkel. Ur specialpedagogiskt perspektiv är sociala medier ett enkelt och bra pedagogiskt verktyg eftersom det kan inkludera alla elever, oavsett språklig nivå. Det är ett enkelt, konkret och lättillgängligt sätt att kommunicera med och mellan elever.

Genom sociala medier kan som lärare enkelt kommunicera och nå eleverna, inte bara genom att skicka ett textmeddelande, utan även genom att skicka egna eller andras ljud- eller filmfiler eller bilder.

Läs mer

Den digitala stölden

[2022:12, 2022-12-15] Användandet av internet ökar och med den också mängden data som produceras. För att hantera de många digitala fotspåren, och den enorma mängden data som varje sekund genereras, använder sökmotorer, sociala medier och onlinebutiker så kallade kakor (eng. cookies) och algoritmer. Kakor består av en kort programkod som webbsidan genom användarens webbläsare planterar i dennes hårddisk. Kakorna möjliggör att algoritmerna lättare hittar tillbaka till användaren.

Läs mer

Sociala mediers utmaningar och möjligheter i undervisningen

[2022:12, 2022-12-15] För att undersöka i viken mån sociala medier kan bidra till förbättrade studier, studerade de danska forskarna Mondahl och Razmerita språkinlärning hos 150 vuxna studenter. Bland annat undersöktes sociala mediers påverkan på elevernas studiemotivation och förmåga till samarbete. Studien visade att motivation och samarbete förbättrades samtidigt som den individuella språkinlärningen inte nödvändigtvis påverkades positivt.

Läs mer

Linda Castell stöttar i utvecklingsarbete

[2022:12] I Linda Castells palett av stöd för skolor i skolutveckling finns föreläsningar, handledning, leda workshoppar samt stöttning för både lärare och rektorer. Hon reser över hela landet för att sprida kunskaper om bland annat nyanländas lärande, organisationsutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Vad innebär språk- och kunskapsutvecklande arbete, SKUA?

Läs mer

”Mina ’facebooklärare’ lär mig mer svenska”

[2022:12, 2022-12-15] Jag kan erkänna att sociala medier, särskilt Facebook, har varit en fantastisk inlärningsplattform för mig. Där började jag lära mig massor av nya ord på svenska och mer slang och vardagsord som jag inte har fått lära mig på skolbänken (sfi). Jag brukade skriva mina tankar och händelser på svenska och därefter fick jag kommenterar av mina följare. Då blev jag tvungen att slå upp de nya orden och detta utvecklade mitt ordförråd. Det händer fortfarande.

Läs mer