#2023:02

Att lära ut ett språk

[2023:02, 2023-02-15] Att lära ut ett nytt språk är som att bjuda eleverna på en resa in en ny spännande värld full med olika intryck där eleverna bäddas in och fylls av det nya språket. Elever ska fyllas av språket genom att lyssna, prata, skriva, läsa i klassrummet men också genom andra aktiviteter eftersom språk är så mycket mer.

Språk är ett levande ämne som används för att kommunicera fakta, åsikter och känslor.

Läs mer

Lärandestrategier och undervisning för sfi

[2023:02, 2023-02-15] I en fallstudie gjord inom sfi studerade forskarna Annika Norlund Shaswar och Åsa Wedin den interaktiva lärarstrategin mellan lärare och elev. Föremål för studien var nyanlända sfi-elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund. Studien är särskilt intressant då dessa elever inte bara möter utmaningen av att lära sig ett främmande språk, utan även utmanas i sin litteracitet, alltså sin förståelse i samband med att kunna läsa och skriva.

Lärarstrategier innebär medvetet valda aktiviteter för att påverka och främja inlärningen.

Läs mer

Krönika: Vilka didaktiska val gör du?

[2023:02, 2023-02-15] I Wikipedia definieras begreppet didaktik ”som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet”. En mycket vidare definition än så kunde det rätt gärna inte bli. Ordet didaktik kommer från det grekiska ordet didaskalia, och betyder att undervisa.

Läs mer

Månadens skola: Hermods sfi Växjö

[2023:02, 2023-02-15] I Växjö består elevgrupperna av elever från olika länder och världsdelar: Kina, Frankrike, Jordanien, Kongo, Iran och Syrien. Det som skiljer denna sfi-skola från andra i närområdet är låga avhopp – något som kallas fokuspass.

Prisbelönt rektor och nöjda lärare. Anja och Viktoria är legitimerade sfi-lärare och undervisar i C- respektive D-kurs. De berättar om det centrala i deras pedagogiska modell – Vygotskijs sociokulturella perspektiv och den proximala utvecklingszonen, utgångspunkten i Jim Cummins fyrfältare och att eleverna intensivtränar svenska i särskilda fokuspass.

Läs mer

”Språk är mer än att rabbla böjningstabeller”

[2023:02, 2023-02-15] Jag är universitetslärare i översättning och i den rollen har jag funderat åtskilligt över varför det är så svårt att planera en fungerande kurs för vuxna studenter.

Vi lärare brinner ju oftast för kunskapen vi har och ska förmedla och önskar inget annat än att våra studenter ska känna samma sak. Det är ju roligt med grammatik och ännu roligare är det att skriva välformulerade meningar och begripliga texter!

Läs mer