#2023:03

Hon skildrar det samiska genom dansen

[2023:03, 2023-03-15] Koreografen och dansaren Liv Aira är grundare till danskompaniet Invisible People. Genom dansen skildrar hon det samiska. När vi gör en intervju med henne är hon på skolturné i Sápmi, för stunden i den del som ligger i Norge.

När Liv Aira växte upp i Jokkmokk var det samiska alltid en självklarhet i livet.

Läs mer

[2023:03, 2023-03-15] Invandrare & Minoriteter (i&m), en populärvetenskaplig tidskrift om migration och kulturmöten, skulle ha fyllt 50 år i år. Den gavs ut av den partipolitiskt och religiöst obundna stiftelsen Invandrare & Minoriteter. Nora Weintraub, chefredaktör för tidskriften efter grundaren David Schwarz.

Läs mer

Att vara i minoritet

[2023:03, 2023-03-15] Minoritet, med förklaringen enligt SAOL ”mindre än hälften”, kan vara en social grupp som i något avseende inte hör till majoritetsbefolkningen i ett land. En sökning på ’minoritet’ via Google ger träffar om minoritetsspråk men också personer som lever med funktionsnedsättning också utgör en minoritet. Gemensamt för vissa grupper som utgör en minoritet är att de har ett mörkt förflutet och än idag kämpar för sina rättigheter trots tydliga lagar mot diskriminering och kränkningar.

Läs mer

Se människan

[2023:03, 2023-03-15] I mötet med människor spelar den kultur vi bär med oss en stor roll. Den franske Sociologen Pierre Bourdieu menade att vi i den sociala sfär i lever i präglas av vårt kulturella, sociala och ekonomiska kapital i den bemärkelsen att de val vi gör genom dels de preferenser vi har och dels de ekonomiska förutsättningar vi besitter. Bourdieu beskrev människan i sin respektive sociala sfär som en fisk i vatten, vilken inte är medveten om vattnet som omger den utan tar det för givet.

Läs mer

”Skolan måste hjälpa till att bygga en stolthet kring språk”

[2023:03; 2023-03-15] Att vara tvåspråkig eller flerspråkig är en styrka och svaghet, filosoferar Mirlinda Iberdemaj, och tänker tillbaka både på sin skoltid och sitt yrkesliv. I dag är hon biträdande rektor inom vuxenutbildningen i Svedala. Mirlinda Iberdemaj har bakgrund som projektledare, samordnare och processledare inom yrkes-sfi i Skåne.

 Under gymnasietiden upplevde hon tvåspråkigheten som en svaghet. Med tiden i arbetslivet har hon lärt sig att navigera mellan dessa språk.

Läs mer