#2023:04

Utveckla yrkessvenska på arbetsplatsen

[2023:04, 2023-04-15] Att lära ett språk via språkstudier och ett arbete eller praktik är optimalt ur ett specialpedagogiskt perspektiv eftersom flera sinnen används samtidigt och teori och praktik integreras tillsammans genom learning by doing.

Det är en hög motivationsfaktor att få praktisera språket på en arbetsplats eftersom att eleven ser den direkta nyttan med att utvecklas språkligt. Dock förutsätter detta att eleven befinner sig på en arbetsplats eller praktikplats där eleven har kollegor att samtala med och att de kommunicerar på elevens nya språk.

Läs mer

Kommunikation och integration på arbetsplatsen

[2023:04, 2023-04-15] Det mångkulturella kollegiet är en grogrund för möjligheter människor emellan. Även om språkliga kunskaper är viktiga så räcker inte det för att nå framgång. Organisatoriska faktorer spelar också en viktig roll för den dynamiska arbetsplatsen.

En rapport publicerad 2017 av Mittuniversitet på uppdrag av Sundsvalls kommun undersöks ledarskap av mångkulturella grupper inom äldreomsorgen.

Läs mer

Språkliga krav i arbetslivet

[2023:04, 2023-04-15] Ökade krav på språket i yrkeslivet gör språkutbildningar som sfi extra viktiga. Kommunikativ förmåga tillsammans med utvecklad litteracitet behövs både för att fungera på arbetet och för att bli en självständig del av samhället i stort.

En viktig del av sfi och efterföljande språkundervisning i svenska är att bana väg in på arbetsmarknaden. I Sverige tillhandahåller knappt hälften av kommunerna någon form av språkundervisning.

Läs mer

Månadens skola: Flexibelt arbetssätt i Vänersborg

[2023:04, 2023-04-15] Att studera svenska på sfi utöver arbetstiden kan vara en utmaning för många. I Vänersborg har man löst det genom att skapa en så kallad Flexgrupp dag. Totalt rör det sig om 75 elever. Det finns även både distans- och kvällsgrupper för elever som arbetar och inte kan studera på dagtid.

I Vänersborg är det många av sfi-eleverna som arbetar heltid

Läs mer

Yrkesspråk utvecklas inte genom ett trollslag

[2023:04, 2023-04-15] När jag nuförtiden lyssnar på de åsikter om invandring, integration och svenska språket som figurerar i media, hör jag bara motstridiga påståenden. Lite förenklat sägs det, att Sverige absolut behöver fler invandrare (som underförstått inte kan svenska), allrahelst sådana med bristyrken där efterfrågan är desperat.

Därefter framhåller somliga politiker att det redan finns för många, framför allt hemmavarande ”invandrarkvinnor” som påstås inte kunna tillräckligt med svenska för att få jobb, varför de ska återvandra.

Läs mer