#2023:06

Utbildningsministern: ”Kraven på deltagarna behöver höjas”

[2023:06, 2023-06-15] Sedan hösten 2022 har vi en ny regering, ledd av statsminister Ulf Kristersson (M). Nytillträdd utbildningsminister är Mats Persson (L). Vad tänker han om sfi och sfi:s framtid? Sfi-lärartidningen passade på att ställa några frågor.

Vad tänker utbildningsminister Mats Persson om sfi? Vad ser han behöver göras?

Läs mer

Vad vill de politiska partierna med sfi?

[2023:06, 2023-06-15] Hur ser de politiska partierna på sfi och sfi:s framtid? Vi har läst Tidöavtalet och sökt efter sfi på de politiska partiernas webbplatser.

I Tidöavtalet (2022) föreslås en utredning tillsättas: ”Utredningsarbetet ska […] få i uppdrag att föreslå förstärkningar av SFI-undervisningen. Bland annat bör SFI med yrkesutbildning erbjudas nyanlända i alla kommuner” (s. 46).  

Läs mer

”Vad vore alternativet till sfi?”

[2023:06, 2023-06-15] ”Vi tänker att vi lägger ner sfi, vad tror du om det?” Riksdagspolitikern tittar på mig med stadig blick. Yttrandet fälls utan avsikt att provocera. Det är en uppriktigt nyfiken fråga i en ansats att faktiskt pröva tanken. Vad vore alternativet till sfi?

Läs mer

Begränsade möjligheter att utveckla muntlig färdighet

[2023:06, 2023-06-15] Att sfi-undervisningen inte är tillräckligt verklighetsnära framkommer i Skolverkets rapport ”Att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk” (2023). Inte heller upplevs undervisningen vara tillräckligt varierad.

I slutet av maj 2023 publicerades Skolinspektionens senaste granskning av sfi. Av 30 undersökta skolor var 16 närundervisning och 14 distansundervisning. Bland annat framkommer elevers begränsade möjligheter att utveckla muntlig färdighet.

Läs mer

”Har målstyrningen målat in oss i ett hörn?”

[2023:06, 2023-06-15] Vuxenutbildning inrymmer inte enbart utbildningspolitiska frågor, utan i hög grad även arbetsmarknadspolitiska, integrationspolitiska och regionpolitiska frågor och intresse. Vart är komvux på väg?

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson ledde 7 juni 2023 ett webbinarium om framtidens komvux, med utgångspunkt i aktuella studier. En av frågorna som lyftes var ”Har målstyrningen målat in oss i ett hörn?”

Läs mer