#2023:09

Öva uttal

[2023:09, 2023-09-15] Att undervisa i språk och samtidigt eftersträva ett begripligt uttal innebär att läraren behöver ha insikter både om målspråkets egenheter och de utmaningar som det medför för inläraren.

Att öva uttal från dag ett och att öva regelbundet kan förbättra inlärarens uttal. Ett begripligt uttal ökar förutsättningarna att göra sig förstådd i samtal. Dessutom kan ett gott uttal skapa goda förutsättningar att stava rätt.

Läs mer

”Vi behövde göra resan själva”

[2023:09, 2023-09-15] Vid Komvux sfi i Norrköping arbetar 40 lärare. Med syfte att skapa ökad likvärdighet i undervisningen pågick under 2021 ett projekt att skapa digitala så kallade mallkurser för sfi i kurserna B–D, studieväg 1–3. Samtliga lärare involverades i arbetet.

Tillsammans med en projektledare arbetade förstelärarna Rosita Glimnér Strömberg och Lottie Bäckstrand arbetet med att ta fram mallkurser, det vill säga digitala kurser med en liknande struktur, oavsett kurs, men med kursanpassat innehåll.

Läs mer