#A-kurs

”Det är inte bara att sätta sig och skriva”

[2021:09, 2021-09-15] Hur är det att skriva för oss med tolv års skolgång och kanske en akademisk examen på det? Jag skulle säga att jag bara sätter mig ner och skriver helt enkelt. Språket ger friheter och är sällan det som sätter gränser. Begränsningarna kanske ofta snarare sitter i fantasin eller i förståelsen av ämnet som ska behandlas.

Men vad är skrivande för den som precis lärt sig grunderna i att läsa och skriva, för den som precis förstått att krumelurerna på ett papper kan användas till något (som en tidigare kollega beskrev det en gång)?

Läs mer

”Man kan inte anta att det inte går”

[2020:04, 2020-04-15] En sen fredagseftermiddag fångar jag in sfi-läraren Michelle Jensen som undervisar distanselever i Ystad. Att undervisa elever på studieväg 1 ser hon inte som en omöjlighet. Inte heller när en A-elev.

– Jag fick veta att det var en A-elev som hade arbete och han var ung. Då tänkte jag att om han kan orientera sig med en smartphone, så finns det en möjlighet. Jag ville gärna träffa honom först. 

Läs mer

Bildbaserat lärande

[2019:02, 2019-02-15] Michelle Jensen i Ystad arbetar envetet med en egen metod i A-kursen. Varje ord har fått en egen symbol eller bild. Eleverna tittar, ljudar och lär sig relativt snabbt.
Eleverna i A-kursen sitter i små grupper och skriver. Det aktuella temat är traditioner.

Läs mer

Hur används bilder?

[2019:02, 2019-02-15] Pia Eriksson, Karlstad universitet, har undersökt hur 105 sfi-lärare använder sig av bildmaterial i sin undervisning.
Att använda bilder är vanligt på sfi. Särskilt i nybörjargrupper och i de grupper där elever med kort skolbakgrund studerar.
Syftet med Pia Erikssons uppsats är undersöka hur sfi-lärare använder bilder för att få igång muntlig kommunikation i studieväg 1.

Läs mer

Borås satsning på modersmålsbaserad A-kurs

[2019:01, 2019-01-15] Under perioden 2014-2016 genomfördes ett en särskild satsning på icke läs- och skrivkunniga vuxna med utländsk bakgrund i Borås stad. Projektet utvärderades hösten 2016 av Sweco.

Insatsen för denna målgrupp var högst relevant, enligt rapporten, eftersom det är en grupp som riskerar utanförskap, fattigdom och ohälsa.

Läs mer