#ABF

”Det är en stolthet att skriva egna ord”

Lusten att skriva och lusten att berätta sjuder på ABF i Göteborg. Här har sfi-eleverna en egen tidningsredaktion som träffas varje fredag. Det är här som tidningen Världen & vi skapas, och har skapats sedan 2013.

Det är solig fredag i Göteborg och på ABF har redaktionen (sfi-elever från D-kursen och en elev från svenska som andraspråk på grundläggande nivå) samlats för att gå igenom kommande nummer av egenproducerade tidningen Världen & vi. Temat som redaktionen arbetar med inför det nästkommande numret är mobiltelefoni.

Läs mer

Med eget skrivande som utgångspunkt för lärande

”Att ge sfi-elever möjlighet att skriva och läsa texter som bränner till och känns viktiga på riktigt. Och att jobba med läsning av och samtal om andras texter som en grund för eget skrivande. Det är tankarna bakom tidningen Världen & vi.”

Så säger sfi-läraren Fatima Grönblad när vi träffas på hennes skola i Göteborg.

Läs mer