#akademiker

Krönika: Det monumentala oförståndet

[2021:05, 2021-05-15] Jag har i tidigare nummer av Sfi-lärartidningen skrivit om vikten av att kunna språket, göra sig förstådd. Jag har skrivit om forskning kring litteracitet, språkstörningar och inte minst om vikten av klarspråk.

Vikten av att behärska det svenska språket för att kunna bli en fungerande del av samhället kan knappast underskattas. Är det då hela sanningen? Nej, dessvärre är det inte det. Att kunna göra sig förstådd förutsätter som sagt att det valda språket behärskas, men att däremot kunna förstå vad andra kommunicerar ställer även krav på att avsändaren behärskar språket.

Läs mer

Maria, sfi-lärare: ”Omöjligt att lära sig ett språk utan att göra fel”

[2021:05, 2021-05-15] Hos Hermods i Uppsala studerar 900 elever och kurser finns både dagtid och kvällstid. En majoritet av kvällseleverna kombinerar universitetsstudier med sfi. Vi möter Maria Medvedeva, sfi-lärare, och hennes chefer Tove Quennerstedt och och Cherin Talayhan som berättar om sitt arbete med målgruppen.

Hur är det att undervisa akademiker på sfi och hur påverkas utbildningen av det? Akademiker kan ha många högskolepoäng, men det i sig borgar inte för en snabb språkutveckling.

Läs mer

När engelskan trasslar till det

[2021:05, 2021-05-15] Sedan några år tillbaka undervisar jag akademiker som läser närdistanskurs. Närdistans då det är krav att delta i lektion minst en gång per vecka för muntlig kommunikation och interaktion. I övrigt sker det mesta via lärplattform och digitalt läromedel. I ärlighetens namn är det vare sig en undervisningsform som tilltalar mig särskilt mycket personligen (jag vill ju träffa eleverna mycket oftare än så!) eller en studieform som är idealisk för språkinlärning.

Läs mer

Svalt intresse för forskning om akademiker

[2021:05, 2021-05-15] I den forskningsöversikt som Ifous sammanställt över den samlade sfi-forskningen 2002–2017 konstateras att akademiker är en relativt sett obeforskad grupp.

Forskning inom svenska för invandrare är begränsad, konstaterar Jenny Rosén och Berit Lundgren i forskningsrapporten ”15 års forskning om sfi – en överblick”. Eftersom forskningen är så begränsad behövs både småskalig kvalitativ forskning, såväl som större, kvantitativ forskning inom hela sfi-utbildningen.

Läs mer

Studieväg 3: akademiker

[2021:05, 2021-05-15] Utländska akademiker folkbokförda i Sverige och som vill studera svenska på nybörjarnivå kan vända sig till kursen svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning. Men det finns också andra vägar – folkhögskola, universitet eller privata anordnare.

Svenska för invandrare, sfi, studieväg 3, kurs C och D, inom kommunal vuxenutbildning riktar sig till vuxna vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller deltagande i högskolestudier.

Läs mer