#akademiker

Svenska på universitetet för nyanlända akademiker

[2021-05-15] Den fysiska lärmiljön – universitetet – är stimulerande för akademiker som ska lära sig svenska. Då känner de samhörighet med andra på utbildningen, vilket framgår i ett följeforskningsprojekt som samordnades av Teresa Tomašević  och finns beskrivet i en rapport av Karin Zetterberg, Malmö universitet.

Sedan 1997 har Malmö universitet utbildat akademiker i svenska. Då startade Introduktionsutbildning som vänder sig till individer med utländsk gymnasieutbildning och som vill få högskolebehörighet i ämnet svenska.

Läs mer