#Ali Alabdallah

”Mina ’facebooklärare’ lär mig mer svenska”

[2022:12, 2022-12-15] Jag kan erkänna att sociala medier, särskilt Facebook, har varit en fantastisk inlärningsplattform för mig. Där började jag lära mig massor av nya ord på svenska och mer slang och vardagsord som jag inte har fått lära mig på skolbänken (sfi). Jag brukade skriva mina tankar och händelser på svenska och därefter fick jag kommenterar av mina följare. Då blev jag tvungen att slå upp de nya orden och detta utvecklade mitt ordförråd. Det händer fortfarande.

Läs mer

Enkla tips för aktiva arbetssätt

[2022:11, 2022-11-15] Min sfi-lärare delade oss i olika grupper med syfte att få oss att diskutera ett tema som hon hade valt. Det var om valet 2014. Jag var då helt ny i Sverige. Ordet val var inte bekant för mig. Jag fick slå upp ordet i lexikon.  Då förstod jag betydelsen. ”Okej”, sa jag till mig själv. Mitt ordförråd om valet är begränsat – rösta, riksdag, valsedel, röstkort …

Läs mer

Anpassade lässtrategier saknas på sfi-skolor

[2022:10, 2022-10-15] Att använda lässtrategier för sfi-elever är viktigt. Det har jag lärt mig av livet, inte på universitet i Syrien. 

När jag började studera svenska som andra språk började jag stryka under viktiga och nya ord, anteckna översättning på modersmålet, markera nyckelord, analysera texter och försöka hitta motsvarande substantiv eller adjektiv till orden. De här lässtrategierna har hjälpt mig att bli bättre på läsförståelsen och utveckling i svenska.

Läs mer

Elitskolor i Syrien och folkhögskolor i Sverige

[2022:09, 2022-09-15] Folkhögskola är en unik nordisk skolform för vuxenutbildningen som inte finns i andra delar i världen, inte heller i mitt hemland Syrien. I Syrien har vi vanliga skolor och elitskolor för smarta elever eller de som fått högsta betyg på gymnasieskolor.

Flexibilitet och möjlighet finns i det svenska utbildningssystem där Folkhögskolor ger behörighet till högre studier på högskola, universitet för de som inte har klarat sina utbildningar på gymnasienivå eller för de som vill vidare på yrkeshögskola.

Läs mer

När fortbildning kopplat till digitalt utanförskap blir ett bekymmer

[2022:06, 2022-06-15] Fortbildning är ett unikt begrepp som kanske är självklar för dig som föddes här, men det låter intressant och tankeväckande för mig som föddes utomlands, i Syrien. Jag lärde mig detta ord (fortbildning) år efter nästan ett år vistelse i Sverige. Det var inte helt enkelt för mig att begripa ordet ”bildning”, men efter en tid kunde jag förstå det och även dra nytta av det under min integrationsresa. 

Läs mer