#Ali Alabdallah

Krönika: Människan är en skrivande varelse

[2022:05, 2022-05-15] Det är svårt att uttrycka sig genom skrivande för många utrikesfödda eftersom det gäller att uttrycka sig utifrån grammatiska regler och skrivregler. Att kunna skriva svenska utan fel. Skrivande har varit och är fortfarande en utmaning för mig efter 8 års vistelse i Sverige. Det är omöjligt för mig att skriva rent korrekt svenska. Men hjälpen finns i Sverige tack vare korrekturläsare.

Läs mer