#apl

Hur kan vi förbereda sfi-elever för apl?

Att komma till en arbetsplats och göra sin apl, arbetsplatsförlagt lärande, medför både utmaningar och utveckling för sfi-eleven. Mari Hagstein och Åsa Wiklund är språkombudsutbildare respektive vårdlärare med erfarenhet från vårdutbildning för elever med svenska som andraspråk. Här berättar de om hur man kan ge eleverna förutsättningar att utveckla sin muntliga kommunikation genom att integrera yrkesteori, svenska och praktik.

Läs mer