#appar

Språkutvecklande och stöttande appar

[2021:10, 2021-10-15] Det tar tid att lära sig ett nytt språk. Vuxna som studerar på sfi har behov för att använda språket så snabbt som möjligt men hindras i början av ett begränsat ordförråd. Två användbara appar är Hej Svenska och ClaroSpeak.

Hej Svenska är en av de vanligaste apparna på sfi. Den kan hjälpa eleverna att utveckla sitt ordförråd samtidigt som den även innehåller övningar som är språkutvecklande. Genom Hej Svenska kan eleverna snabbt och enkelt öva upp sitt ordförråd samtidigt som de tränar sin grundläggande läs- och skrivförmåga. Eleverna får en snabb återkoppling och för att undvika felinlärning finns ett facit tillgängligt i appen.

Läs mer

Vad kännetecknar en bra app?

[2021:10, 2021-10-15] En utvärderande studie av appar för språkinlärning, gjord vid Chalmers tekniska högskola visar att många appar lovar mer än de kan hålla. Studien som gjordes 2019 visade också att tydlig koppling till det vardagliga livet i form av exempelvis recept, musik och nyheter efterfrågas av sfi-elever.

Att mobilen är ett viktigt verktyg för språkinlärning har Bradley med kollegor påvisat genom sin studie gjord 2017 (vilket jag också skrivit om i detta numret av Sfi-lärartidningen).

Läs mer

Lillemor Malmbo: App app app – vad ska apparna egentligen vara bra för?

[2021:10, 2021-10-15] Kanske är det pandemin och den påtvingade distans- och fjärrundervisningen som sfi genomgått men jag börjar tro att jag blir mer och mer traditionell, analog och klassrumsbunden i min lärarroll. Ett helt nummer av Sfi-lärartidningen om appar?! Det är uppenbart att jag längtar tillbaka till ett klassrum på skolan i stället för att sitta framför skärmen.

Ibland undrar jag också om en del av intresset för digitala verktyg, läromedel och appar inom sfi handlar om att försöka hitta sätt att hantera kontinuerligt intag, stor differentiering bland eleverna och deras språkliga nivå samt det hårda trycket på individanpassning och flexibilitet inom vuxenutbildning.

Läs mer

Jakten på den perfekta appen

[2021:10, 2021-10-15] Alla dessa älskade appar. Med frihet i tid och rum kan varje vuxen som är i början av sin språkutveckling se bilder, lyssna till ord och fraser – och öva in dem genom att lyssna och skriva.

Det finns övningsappar för ordinlärning och det finns appar som likt Språkplay ger användaren tillgång till hela språket via tv-program och filmer i SVT Play. Genialisk idé att ge tillgång till en hel bank av serier och kunskapsprogram – ett stycke svensk kultur med inbäddade språkövningar.

Läs mer

Studie: Dagligt bruk av appar på A-kursen

[2021:10, 2021-10-15] Vilka digitala verktyg används för vuxna som har kort eller ingen skolbakgrund? Afërdita Raçi, Karlstads universitet, undersöker i sin studie (2020) vilka digitala verktyg som används och vilken betydelse de har för sfi-elevernas språkutveckling.

Studien Digitala verktyg i SFI-undervisningen i A-kurs: En studie om användningen och betydelsen av digitala verktyg i vuxna elevers språkinlärning (2020) består av klassrumsobservationer i två A-kurser och semistrukturerade intervjuer med två sfi-lärare som undervisar respektive kurs.

Läs mer