#arbetsliv

Texter i arbetslivet – fler än vi tror

[2021:02, 2021-02-15] Vintern har kommit med besked och hela landet ligger under ett rejält snötäcke. Vi på redaktionen jobbar med vårens teman och slås av hur många intressanta forskare, lärare, författare och andra vi har mött hittills.

I det här februarinumret har vi kommit fram till temat ”Texter omkring oss” eftersom Skolinspektionen och forskning visar att vi i sfi-undervisningen inte i tillfredsställande grad använder oss av de texter som eleverna möter i sin vardag.

Läs mer

”Välj texter med omsorg”

[2021:02, 2021-02-15] Utmaningen (och bakläxan) för många sfi-lärare är att anknyta texter som omger eleven i samhälls- och yrkesliv in i undervisningen – det vill säga de texter som eleven faktiskt möter – snarare än de texter som finns i läroboken. Hur kan vi öka textrelevansen i sfi-undervisningen?

Läs mer

Ali Alabdallah – eldsjälen som skriver om arbetsliv i Sverige

[2020:10, 2020-10-15] Den svensksyrianske författaren har färdigställt en uppföljare till sin svenska debutbok Nytt jobb i nytt land. Denna gång vänder han sig till arbetsgivare med titeln Våga vinna. Här får arbetsgivare i både privat och offentlig sektor nyttiga verktyg för att praktiskt jobba med mångfald.

Ali Alabdallah är en svensk-syrisk journalist och författare.

Läs mer

Skönlitteratur – ett steg närmare yrkeslivet

[2020:10, 2020-10-15] Gästskribenten Ylva Olausson är f.d. sfi- och sva-lärare på komvux och Stockholms universitet samt f.d. svensklektor i Spanien, Sydkorea, Finland och Skottland. Nu frilansar hon som sfi- och sva-lärare, läromedelsförfattare och föreläsare. I detta nummer skriver hon om hur skönlitteratur kan ge sfi-eleverna inblick i yrkeslivet.

För att börja prata om och lära om arbetslivet kan man börja med att läsa skönlitteratur.

Läs mer

Rapport från Unionen: Språkutbildning på arbetsplatsen

[2020:10, 2020-10-15] I Unionens rapport om kommunernas sfi-utbud och hur det kan utvecklas undersöks hur kommunernas utbud varierar och huruvida utbudet möter elevernas behov eller inte. Här framkommer en tankelinje om att erbjuda yrkes-sfi på distans.

Samtliga kommuner kontaktades och svarade på vilka sfi-utbildningar de tillhandahåller, om de har yrkes-sfi och i så fall hur de ser att de kan utveckla yrkes-sfi:n. Hinder och utmaningar efterfrågades också.

Läs mer