#arbetsliv

Kommunikation och integration på arbetsplatsen

[2023:04, 2023-04-15] Det mångkulturella kollegiet är en grogrund för möjligheter människor emellan. Även om språkliga kunskaper är viktiga så räcker inte det för att nå framgång. Organisatoriska faktorer spelar också en viktig roll för den dynamiska arbetsplatsen.

En rapport publicerad 2017 av Mittuniversitet på uppdrag av Sundsvalls kommun undersöks ledarskap av mångkulturella grupper inom äldreomsorgen.

Läs mer

Språkliga krav i arbetslivet

[2023:04, 2023-04-15] Ökade krav på språket i yrkeslivet gör språkutbildningar som sfi extra viktiga. Kommunikativ förmåga tillsammans med utvecklad litteracitet behövs både för att fungera på arbetet och för att bli en självständig del av samhället i stort.

En viktig del av sfi och efterföljande språkundervisning i svenska är att bana väg in på arbetsmarknaden. I Sverige tillhandahåller knappt hälften av kommunerna någon form av språkundervisning.

Läs mer

Texter i arbetslivet – fler än vi tror

[2021:02, 2021-02-15] Vintern har kommit med besked och hela landet ligger under ett rejält snötäcke. Vi på redaktionen jobbar med vårens teman och slås av hur många intressanta forskare, lärare, författare och andra vi har mött hittills.

I det här februarinumret har vi kommit fram till temat ”Texter omkring oss” eftersom Skolinspektionen och forskning visar att vi i sfi-undervisningen inte i tillfredsställande grad använder oss av de texter som eleverna möter i sin vardag.

Läs mer

”Välj texter med omsorg”

[2021:02, 2021-02-15] Utmaningen (och bakläxan) för många sfi-lärare är att anknyta texter som omger eleven i samhälls- och yrkesliv in i undervisningen – det vill säga de texter som eleven faktiskt möter – snarare än de texter som finns i läroboken. Hur kan vi öka textrelevansen i sfi-undervisningen?

Läs mer

Ali Alabdallah – eldsjälen som skriver om arbetsliv i Sverige

[2020:10, 2020-10-15] Den svensksyrianske författaren har färdigställt en uppföljare till sin svenska debutbok Nytt jobb i nytt land. Denna gång vänder han sig till arbetsgivare med titeln Våga vinna. Här får arbetsgivare i både privat och offentlig sektor nyttiga verktyg för att praktiskt jobba med mångfald.

Ali Alabdallah är en svensk-syrisk journalist och författare.

Läs mer