#asylsökande

”Vi borde tillvarata kompetenser bättre”

[2022:09, 2022-09-15] Ända sedan han själv gick på folkhögskola har han gillat den vuxenpedagogik och anda som råder där. Att gruppen är viktig. Att rummet och tryggheten spelar roll. Sfi-lärartidningen har fått en pratstund med folkhögskolläraren Torbjörn Granrot.

Folkhögskolan är och ska vara en utbildningsmiljö där man möts och lär av varandra.

Läs mer

Asylsökandes möjligheter till studier i svenska

[2022:09, 2022-09-15] Det finns olika anledningar till varför man migrerar. För vuxna som flyr från krig, förföljelser och naturkatastrofer medför livet för migranten som en tid i livet då allt är i paus. Flyktingboendet och väntan på asylbeslut är tärande. ”Kommer jag få stanna eller måste jag återvända?”

Med folkbildning avses folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningens roll för sitt medborgerliga och demokratiska uppdrag har varit stor ända sedan 1800-talet.

Läs mer

Läkande berättande för asylsökande

När Sissi Saller skulle leda en cirkel för asylsökande mötte hon många olika nya utmaningar. Med hjälp av tolkar i rummet kom en del av utmaningarna lösas. Magi uppstod när deltagarna fick berätta om något som berörde dem.

Du har skrivande som arbete. Berätta – vad jobbar du med?

– Inom ramen för mitt företag jobbar jag med sådant som på ett eller annat sätt har med berättande att göra. Jag är bland annat levnadstecknare, vilket innebär att jag hjälper människor att skriva bok om sitt liv.

Läs mer