#avhandling

Vi har åsikter om deras språkbruk och språknivå – men lyssnar vi till dem?

[2023:02, 2023-02-15] I en avhandling med språkdidaktisk inramning (Nuottaniemi 2023) följer vi undervisningen på Fjällskolan, där elevantalet nyanlända minskat från 90 till 20 elever. För eleverna kan betyget vara avgörande: ska de få stanna i Sverige eller inte?

Det är en allmänt utbredd uppfattning att språket skulle vara nyckeln till samhället. Vad är de man bör kunna för att räcka till och bli accepterad av samhället?

Läs mer