#bedömning

Bedömning för lärande

[2020:05, 2020-05-15] ”Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet” konstaterar Christian Lundahl i sin bok Bedömning för lärande (2014).

Bedömning är lika svårt som viktigt. Och det finns olika modeller för bedömning. I den summativa bedömningen sammanfattar och summerar läraren elevens kunskapsnivå i förhållande till kursmål eller något delkriterium. Den summativa bedömningen används således som ett resultat.

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag i Skåne

[2020:05, 2020-05-15] Vi besöker kompetensutvecklingsdagen för sfi-lärare i Skåne, arrangerad av en grupp aktiva sfi-rektorer. Temat för dagen är bedömning av nationella prov – ett ämne som engagerar och skapar debatt.

I Skåne finns ett nätverk med rektorer som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Det började i liten skala redan 2013, och har utökats till att nu bestå av rektorer från sexton skånska kommuner.

Läs mer

”När kan man ett språk?”

[2019:10, 2019-10-15] Det finns många åsikter om sfi och hur man lär sig ett språk. Och språktest eller inte språktest? Det är frågan.

Språk har naturligtvis både en bredd och ett djup i flera dimensioner. Det går att klara sig hjälpligt när man kan ställa frågor och förstå enkla svar. Den praktiska språkfärdigheten i språket gör det möjligt att kommunicera på en grundläggande, god eller avancerad nivå.

Läs mer

Bedömning av muntlig interaktion

[2019:10, 2019-10-15] Den muntliga färdigheten är den av de färdigheter som anses vara bland de svåraste att bedöma för lärare. Fil. dr Maria Rydell har studerat hur lärare bedömer elevens muntliga förmåga.

Att samtala är en konst som inte bara kräver en muntlig färdighet, utan också en förmåga att lyssna och att språkligt bygga vidare konversationen till en fungerande sammanhållen kommunikation.

Läs mer

”Utvärdera undervisningen oftare”

[2019:10, 2019-10-15] Vad är det som avgör om en uppgift är lätt eller svår?

När vi undervisar lärarstudenter brukar begreppet ’motivation’ dyka upp i tid och otid. När jag frågar vilken faktor de tror påverkar elevens förmåga att lära allra mest i lärandet svarar de varje gång just motivation. När jag i min forskning kring muntliga uppgifter upptäckte en tredimensionell modell om vilka faktorer som påverkar om en uppgift fascinerade det mig att just motivation bara är en del av 36 parametrar.

Läs mer