#berättande

Läkande berättande för asylsökande

När Sissi Saller skulle leda en cirkel för asylsökande mötte hon många olika nya utmaningar. Med hjälp av tolkar i rummet kom en del av utmaningarna lösas. Magi uppstod när deltagarna fick berätta om något som berörde dem.

Du har skrivande som arbete. Berätta – vad jobbar du med?

– Inom ramen för mitt företag jobbar jag med sådant som på ett eller annat sätt har med berättande att göra. Jag är bland annat levnadstecknare, vilket innebär att jag hjälper människor att skriva bok om sitt liv.

Läs mer