#betyg

Att sätta betyg

[2019:10, 2019-10-15] När det är dags för betygssättning på sfi är det dags att se över det bedömningsunderlag som finns – redovisningar, diskussioner, texter, minnesanteckningar och annat. Dessa ska kopplas till kunskapskraven i aktuell kurs.

På Skolverkets webbplats står det tydligt framskrivet: ”Eleverna ska få information om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.” Betyg och bedömning ska därmed kommuniceras med eleverna. Det är därför av vikt att rektor och lärare säkerställer att eleverna får och förstår information kring detta.

Läs mer