#bibliotek

”Böcker som väcker läslust ger vuxna en andra chans att lära sig läsa ”

[2023:03, 2023-03-15] Karin Sohlgren, tidigare bibliotekarie, driver ett eget förlag. Hon har ett alldeles särskilt engagemang för flerspråkighet och människor från olika kulturer. Sedan 2006 driver hon det bokförlaget Ndio där hon ger ut lättlästa böcker på många språk som vill vara inkluderande. Alla böcker är tvåspråkiga – det ena språket stöder det andra – och har ljudfiler till. 

Mötet med människor och ambitionen att mötas på riktigt är tydligt.

Läs mer