#bilder

Bilder i undervisningen

I sfi-undervisningen är det vanligt att använda bilder som stöd. Men valet av bilder är inte helt oproblematiskt – upphovsrätt, vardagsrelevans och kulturella referensramar är tre av flera faktorer att ta hänsyn till.

Ivana Eklund, lärarfortbildare och författare, är nyfiken och vetgirig när det gäller digitala verktyg, appar och hur multimodalt material kan underlätta undervisningen. Vi ställde några frågor till henne om att använda bilder i undervisningen.

Läs mer

Bildbaserat lärande

[2019:02, 2019-02-15] Michelle Jensen i Ystad arbetar envetet med en egen metod i A-kursen. Varje ord har fått en egen symbol eller bild. Eleverna tittar, ljudar och lär sig relativt snabbt.
Eleverna i A-kursen sitter i små grupper och skriver. Det aktuella temat är traditioner.

Läs mer

Hur används bilder?

[2019:02, 2019-02-15] Pia Eriksson, Karlstad universitet, har undersökt hur 105 sfi-lärare använder sig av bildmaterial i sin undervisning.
Att använda bilder är vanligt på sfi. Särskilt i nybörjargrupper och i de grupper där elever med kort skolbakgrund studerar.
Syftet med Pia Erikssons uppsats är undersöka hur sfi-lärare använder bilder för att få igång muntlig kommunikation i studieväg 1.

Läs mer

Begränsad forskning om sfi

Att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står skrivet i skollagens första kapitel, femte paragrafen. Vad vet vi om forskningen?

Läs mer