#bok

Bok: Om folkhögskolan (2020)

[2022:09, 2022-09-15] Nyfiken på folkhögskolans framväxt och framtida utmaningar? I boken Om folkhögskolan: en särskild utbildningsform för vuxna (2020) redogörs detta, men även dess organisation och individer – lärare och deltagare.

Varje år deltar över 100 000 personer i kurser på folkhögskola i Sverige. Trots detta är den allmänna kunskapen om folkhögskolan låg och forskningen är begränsad. I denna antologi finns samlad uppdaterad kunskap om den svenska folkhögskolan.

Läs mer

”Skrivandet är min medicin”

 [2021:09, 2021-09-15] Efter sju-åtta år i Sverige väcktes Kadir Merals lust att skriva. Formuleringarna växte inledningsvis fram i tankarna på kurdiska. Men att få det till ett skönlitterärt skriftspråk på svenska var en större utmaning än han trodde, berättar Kadir Meral. Istället lät han läsningen ta överhanden.

I likhet med många andra författare beskriver Kadir Meral skrivandets terapeutiska effekt. Han beskriver skrivandet som en medicin. Under studietiden, på universitetet, insåg han att han började tänka på svenska.

Läs mer

Bok: Invandring och svenskundervisning

[2021:04, 2021-04-15] Leif Kindblom är eldsjälen som under större delen av sitt yrkesliv i någon form arbetat med sfi. I sin bok Invandring och svenskundervisning – så började det (2016) berättar han om de gyllene årens arbetskraftsinvandring, synen på språkundervisning och mycket mer.

I boken Invandring och svenskundervisning – så började det skildrar författaren Leif Kindblom arbetskraft- och flyktinginvandringen till Sverige under en stor del av 1900-talet.

Läs mer

Litteratur som stöd i att handleda lärares lärande

Handledning som metod för lärande och praktisk vägledning i att handleda presenteras i Annika Cederberg Scheikes Handledning för kollegialt lärande (2016) och Praktisk handbok i kollegialt lärande (2020).

 I grupphandledningsprocesser är handledning centralt.

Läs mer

Helen Timperley: Inspireras och lär av varandra

Hur ska lärare i dagens skola gå tillväga för att höja kunskapsnivån bland eleverna, och säkerställa att så många som möjligt uppfyller kraven och når sina mål? Genom att börja med att rikta strålkastaren mot sig själva. Det menar i alla fall forskaren och författaren Helen Timperley, som bland annat har skrivit boken Det professionella lärandets inneboende kraft.

Läs mer