#bok

Bok: Språkdidaktik för yrkeslärare

[2023:04, 2023-04-15] Språket är lärarens undervisningsredskap och elevernas lärverktyg, konstaterar Jenny Edvardsson, doktorand i pedagogiskt arbete, och Barbro Bruce, docent i utbildningsvetenskap i nya boken Språkdidaktik för yrkeslärare.

I boken Språkdidaktik för yrkeslärare. Utmaningar och möjligheter (2023) visar författarna lärarens centrala roll i undervisningen.

Läs mer

Ny bok: Surfa säkert och hitta rätt på internet

[2022:12, 2022-12-15] Så gott som alla vuxna använder internet dagligen. Enligt den årliga studien Svenskarna och internet (2022) använder 94 % av befolkningen internet. Även om den statistiska siffran är hög, säger den ingenting om hur tryggt och säkert vi upplever att vår digitala vistelse är, eller hur svårt vi tycker att det är att hitta det vi söker.

Boken Livet på internet (2021) ges ut av LL-förlaget och skriven av forskare på högskola och universitet.

Läs mer

Bok: Om folkhögskolan (2020)

[2022:09, 2022-09-15] Nyfiken på folkhögskolans framväxt och framtida utmaningar? I boken Om folkhögskolan: en särskild utbildningsform för vuxna (2020) redogörs detta, men även dess organisation och individer – lärare och deltagare.

Varje år deltar över 100 000 personer i kurser på folkhögskola i Sverige. Trots detta är den allmänna kunskapen om folkhögskolan låg och forskningen är begränsad. I denna antologi finns samlad uppdaterad kunskap om den svenska folkhögskolan.

Läs mer

”Skrivandet är min medicin”

 [2021:09, 2021-09-15] Efter sju-åtta år i Sverige väcktes Kadir Merals lust att skriva. Formuleringarna växte inledningsvis fram i tankarna på kurdiska. Men att få det till ett skönlitterärt skriftspråk på svenska var en större utmaning än han trodde, berättar Kadir Meral. Istället lät han läsningen ta överhanden.

I likhet med många andra författare beskriver Kadir Meral skrivandets terapeutiska effekt. Han beskriver skrivandet som en medicin. Under studietiden, på universitetet, insåg han att han började tänka på svenska.

Läs mer

Bok: Invandring och svenskundervisning

[2021:04, 2021-04-15] Leif Kindblom är eldsjälen som under större delen av sitt yrkesliv i någon form arbetat med sfi. I sin bok Invandring och svenskundervisning – så började det (2016) berättar han om de gyllene årens arbetskraftsinvandring, synen på språkundervisning och mycket mer.

I boken Invandring och svenskundervisning – så började det skildrar författaren Leif Kindblom arbetskraft- och flyktinginvandringen till Sverige under en stor del av 1900-talet.

Läs mer