#Bokförlaget Hedvig

Böcker som lockar till samtal och skrivande

[2022:05, 2022-05-15] Bokförlaget Hedvig är förlaget som satsar på lättläst för vuxna. Sedan starten 2020 har de gett ut både nyskapad och omarbetad skönlitteratur, samt fackböcker om traditioner i Sverige.

I Bonnierhuset på Sveavägen i centrala Stockholm delar bokförlaget Hedvig lokaler med flera olika Bonnierägda förlag. Erika Larsson är utgivningsansvarig och förläggare och möter upp i den pampiga entrén.

Läs mer

”Flera kombinerande faktorer spelar roll”

[2021:01, 2021-01-15] Anders Hansens Hjärnstark är en av flera populära titlar utgiven 2020 med bearbetad text. En helt ny titel på marknaden är boken om höjdhopparen Armand Duplantis. Lättlästmarknaden har tagit fart ännu en gång för att nå en bred läsarskara vuxna läsare som behöver bearbetade texter.

Hanna Larsson, förlagschef på nystartade bokförlaget Hedvig (2020), berättar för Sfi-lärartidningen om sitt engagemang för att alla vuxna ska ha tillgång till litteratur som intresserar och engagerar.

Läs mer