#bokklubb

Kunskapsutvecklande bokklubb

[2020:05, 2020-05-15] Joel Gudheimsson är biträdande rektor och har tillsammans med sin mamma Kersti Gudheimsson – också med skolledarbakgrund – startat en bokklubb för just skolledare.

I den relativt nystartade bokklubben är fokus att läsa utvecklande litteratur tillsammans med skolledare. Det rör sig om aktuella böcker inom skola (pedagogik-, kvalitets- och ledningsfrågor) som underlag för gemensamt samtal en gång i månaden. Syftet är precis som namnet: aktiv skolutveckling.

Läs mer