#bygg

Samarbete på Yfi – vinnande koncept

Inom ramen för Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare finns Yrkes-sfi, Yfi, i Stockholmsområdet med tre yrkesinriktningar – vård och omsorg på Åsö Vuxengymnasium, bygg och anläggning i Kista på Stockholms Byggtekniska gymnasium, kock och restaurang på Stockholms hotell- och restaurangskola vid Globen.

I nära samarbete där yrkeslärarna är knutna till Yfi bedrivs tvålärarundervisning 26 timmar i veckan.

Läs mer