#Chefredaktören

”Vad vore alternativet till sfi?”

[2023:06, 2023-06-15] ”Vi tänker att vi lägger ner sfi, vad tror du om det?” Riksdagspolitikern tittar på mig med stadig blick. Yttrandet fälls utan avsikt att provocera. Det är en uppriktigt nyfiken fråga i en ansats att faktiskt pröva tanken. Vad vore alternativet till sfi?

Läs mer

Språkdidaktiska frågor i fokus

[2023:05, 2023-05-15] Maj månad innebär för egen del slutspurt i föreläsnings- och forbildningsuppdragen. I kalendern finns länkar till biljetter till Blekinge, Västra Götaland, Höga kusten, Uppland och Södermanland.

Vid varje destination är sfi-lärares frågor desamma: Hur får vi våra elever att vara språkligt aktiva, våga använda språket och hitta studieteknik som stöttar dem i deras lärande?

Läs mer

Chefredaktören:

[2023:04, 2023-04-15] Utbildningen svenska för invandrare, sfi, ska bland annat förbereda eleven språkligt för arbetslivet. Vad innebär det? Vilket språk behöver man på en arbetsplats?

I varje yrke förekommer både formellt och informellt språk. I varje bransch förekommer dessutom ett särskilt fackspråk.

Läs mer

Språk och identitet

[2023:03, 2023-03-15] ”I Sverige pratar vi svenska.” ”Så här säger vi i Sverige.” ”Hur säger man på ditt språk?” Dagligen uttrycker vi oss som om det monolingvistiska ’Ett land – ett folk – ett språk’ fortfarande gällde. Världen och verkligheten omkring oss är en helt annan.

Det finns fler flerspråkiga länder än enspråkiga länder i världen

Läs mer

Didaktiska val i sfi-undervisningen

[2023:02, 2023-02-15] Vi går in i Sfi-lärartidningens sjätte(!) år och nya teman ligger framför oss. Detta februarinummer rör språkdidaktik och de språkdidaktiska val som lärare står inför. Hur åstadkommer vi en riktigt bra och givande sfi-undervisning?

Nytt år innebär även att vi har en ny krönikör på redaktionen.

Läs mer