#Chefredaktören

Bokklubb för sfi-elever. Kan det vara något?

[2022:10, 2022-10-15] Vi är många som ingår i en bokklubb där vi träffar vänner, äter något gott och diskuterar den litteratur vi läst. Vi läser tryckta böcker, e-böcker eller lyssnar till ljudböcker. Skulle vi kunna uppmuntra sfi-eleverna till bokklubbsträffar?

Min bokklubb har träffats under drygt fyra år. Vi har haft olika teman i vår läsning – italiensk nutida litteratur, nobelpristagare – men framför allt försöker vi kasta oss mellan kontinenter, ämnen och epoker. Mellan skönlitterär läsning och sakprosa.

Läs mer

Svenskarna är ett studerande folk

[2022:09, 2022-09-15] Få länder har så många vuxna som studerar, räknat per capita. Visste du att i Sverige är det fler som studerar på komvux än vad det finns gymnasieungdomar som går på gymnasiet? Över en miljon vuxna studerar just nu. Över 1,1 miljoner, till och med.

Mina lärarår inom komvux och hos privata utbildningsanordnare avslutades med att jag övergick till PRO:s folkhögskola under några år. Jag fick uppleva en sällan skådad nyfikenhet bland pensionärerna!

Läs mer

Framgångsrik fortbildning – finns den?

[2022:06, 2022-06-15] Boktiteln Förbättring i en förändringstrött skola (Robinson 2017) kan få både lärare och skolledare att le en smula. Vem orkar ännu en förändring? Varje skolledare behöver dock skapa organisatoriska förutsättningar och planera för skolutveckling och förbättringsarbete för att en fortbildning ska få genomslagskraft. Hur gör vi det?

Ytterligare en vår är till ända och sommarledigheten hägrar runt midsommartid. I mina uppdrag som fortbildare har vi haft en intensiv fortbildningsvår i flera från varandra spridda kommuner. Istället för enstaka föreläsningsdagar blir det allt vanligare att skolledare förstår värdet av att planera flera fortbildningstillfällen under ett halvår eller år, så att det blir utrymme för att bearbeta och praktisera innehållet på olika sätt över tid.

Läs mer

Chefredaktören

[2022:05, 2022-05-15] Jag är på en skola någonstans i en mellanstor kommun i Sverige. Vi pratar om vad vi egentligen gör i undervisningen och vad eleverna faktiskt behöver. Vuxna kompetenta individer med bred erfarenhet av livet. Vad ägnar vi tid åt i undervisningen?

Jag möter en lärare som helt och hållet följer läromedlets övningar, med argumentet att ”Det blir enklast så”.

Läs mer

Hur översätter man ”aprilväder” till olika språk?

[2022:04, 2022-04-15] April är här och vi på redaktionen konstaterar att aprilvädret är tillbaka. Det kom redan i mars – tvära kast mellan solvarma dagar och ymnigt snöfall – vilket har fortsatt in i april.

Ja, aprilväder heter det ju. Vi på redaktionen blev fundersamma om det finns på andra språk. På spanska? På wolof? På tigrinja?

Läs mer